Aldri før har flere straffesaker blitt løst her

Politiet i Troms gjør en bedre jobb med å oppklare straffesaker enn andre politidistrikt i landet. Statsadvokaten mener at kriminalitet i Troms ikke lønner seg for tida.

Politihuset i Tromsø.

Politet i Troms gjør det bedre enn landsgjennomsnittet når det gjelder å oppklare straffesaker.

Foto: Harald Albrigtsen. / NRK

Lars Fause

Statsadvokat Lars Fause er fornøyd med jobben som politiet i Troms har gjort hittil i år.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Andelen oppklarte straffesaker i Troms er på 67,3 prosent, noe som er høyere enn landgjennomsnittet på omtrent 50 prosent. Statsadvokat Lars Fause sendte nylig brev til både Riksadvokaten og Politidirektoratet om utviklingen, og han skryter av politiet.

– Troms politidistrikt har presentert veldig gode tall for straffesaksbehandlingen i lang tid, og resultatet for første halvdel av 2016 er det beste noensinne. Hvis man overhodet tenker på å begå straffbare handlinger i fylket, så er det stor sjanse for å bli tatt. Kriminalitet i Troms lønner seg ikke for tida.

Økning i straffesaker

Antall registrerte straffesaker per 1. juli 2016 var på 3.642 i Troms politidistrikt, noe som er en økning på nesten ti prosent fra i fjor. Volds- og trafikksaker har begge en tallmessig økning på 127 saker siden i fjor.

Fause sier at det er gledelig at oppklaringsandelen også er høy innen andre saker.

Andelen oppklarte voldssaker er på 64 prosent, mens sedelighetssaker ligger på 66 prosent. Andelen oppklarte vinningssaker er på 36 prosent, og Troms ligger også godt an når det gjelder etterforskning av narkotikasaker, viser halvårsrapporten.

– I løpet av høsten så vil det komme flere saker til oss hvor det er snakk om store beslag, og som jeg håper kan bringes inn for Nord-Troms tingrett på en god måte. Det jobbes veldig godt for tida med saker som omhandler organisert, grov kriminalitet.

Halvårsrapporten viser også at den gjennomsnittlige saksbehandlingen er kort og statsadvokaten håper at politidistriktet vil opprettholde de gode resultatene fremover.

Ole B. Sæverud

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt er fornyd med halvårstallene, men mener at det er viktig å holde fokus også i tiden fremover.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

Forberedt på reform

Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt er fornøyd med de gode oppklaringstallene og at man har klart å få ned saksbehandlingstida.

– De gode resultatene er en karamell som vi kan suge på nå, men vi er aldri bedre enn vår nevnte stasjon for øyeblikket. Det er et stadig forbedringspotensial.

Politidistriktet er nå midt i en omstillingsfase, og Sæverud mener at de gode resultatene gir et godt utgangspunkt med tanke på tida fremover.

– Det handler både om kvalitet og kompetanse på den jobben vi gjør, men også fordi vi har lagt ned mye arbeid i å forberede oss på reform. Det er viktig å ha en så god og ryddig situasjon som mulig når vi går inn i en omorganiseringsfase. Vi vet at kapasiteten vil gå noe ned, fordi våre ansatte må bruke tid på å sette seg inn i reform.