NRK Meny
Normal

– Å dele politidistriktet vil ta inntil et år

Delingen av Midtre Hålogaland politidistrikt kan ta opp mot ett år. Det mener politimester Hugo Henstein som går av som politimester i distriktet ved årsskiftet.

Hugo Henstein

Politimester Hugo Henstein i Midtre Hålogaland politidistrikt.

Foto: Nils Mehren / NRK

1. januar iverksettes de nye politidistriktene som betyr en reduksjon fra dagens 24 distrikt, til ni. Det er nok mer formelt enn reelt, mener politimester i Hålogaland politidistrikt, Hugo Heinsten.

– Det vil ta fra seks måneder til ett år før det er en realitet for disse to distriktene er organisert slik det er bestemt, sier Henstein.

Eneste distrikt som deles

Årsaken til at det vi ta tid er at Midtre Hålogaland politidistrikt skal deles på Nordland og Troms. Det gir en ekstra utfordring, ifølge Henstein.

Kart politidistrektene

Slik vil politidistriktene i nord være delt inn

Foto: Politiet

– Det er klart, Midtre Hålogaland er eneste distrikt som skal deles, som betyr at vi skal jo gjøre to ting samtidig. Vi skal opprettholde polititjenesten slik som i dag, med gode og trygge tjenester, samtidig som vi skal bygge noe nytt i begge fylkene.

Blir driftet fra Nordland

Fram til den endelige delingen er det politimesteren i Nordland som skal drifte det som i dag er Midtre Hålogaland.

I denne såkalte interimsperioden vil distriktet som helhet inngå i Nordland politidistrikt.

Henstein som bare har dager igjen som øverste leder i Midtre Hålogaland politidistrikt, forsikrer at omorganiseringen ikke vil berøre folk generelt.

– Dette er en intern endring og utad vil vi framstå likt. Folk får tak i oss på de samme telefonnumrene, og vi vil være tilstede i de samme lokalene, sier han.