Voksende elevtall fører til problemer for skolene

Elever i barneskolen kan være nødt til å bytte skole grunnet det voksende antallet elever i Tromsø. Det skaper reaksjoner blant foreldre.

Bjerkaker skole

Skolene som sliter med for mange elever er Bjeraker og Gyllenborg skole i Tromsø.

Foto: Sigvart Nordhov Fredriksen

Foreldre i Tromsø reagerer på at Tromsø kommune nå vurderer å flytte elever fra deres nærmeste skole til andre skoler lenger vekk.

Årsaken til at kommunen ser på mulighetene for å flytte elever er at kapasiteten til flere skoler sprenges. Dette vil bryte med nærskoleprinsippet.

– Alle elever har rett til å gå på sin nærskole eller den skolen som de sogner opp til, sier Anna Amdal Fyhn i byrådet for utdanning.

– Kommunen har vært på hælene

Likevel ser Fyhn og Tromsø kommune på mulighetene for å flytte elever fra fulle skoler til skoler lenger vekk som har bedre plass.

Anna Amdahl Fyhn

Byråd for utdanning i Tromsø, Anna Amdal Fyhn, sier at de må se på hvordan de skal løse utfordringen med voksende elevtall.

Foto: @MarkLedingham

– Det er sånn at elevtallet har økt i Tromsøskolen. Det er en ønsket utvikling, men vi må også se på hvor det begynner å bli fullt opp med elever og hvor det er vi har ledig kapasitet, sier Fyhn til NRK.

Skolene som sliter med for mange elever er Bjerkaker og Gyllenborg skole i Tromsø. Nestleder i Tromsø kommunale foreldreutvalg, Kristine Larsen, mener situasjonen har oppstått på grunn av dårlig kommunal planlegging.

– Den største utfordringen kanskje totalt sett i Tromsøkolen, er at vi har vært på hælene i forhold til forebygging og at vi ikke har tatt innover oss at vi har en økt tilflytting til Tromsø som by, sier Larsen.

– Det blir trafikale utfordringer

Hun får støtte fra konstituert utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Troms, Eivind Bratsberg.

– Dette handler om kommunal planlegging og planstrategier. At man faktisk i god tid i forveien ser på hvor er det barn og familier flytter og får bo, sånn at man har et skoletilbud til elevene.

Kristine Larsen i Tromsø kommunale foreldreutvalg mener det oppstår flere problemer med å flytte elever fra en skole til en annen.

– Det er trafikale utfordringer i hvert fall. Det blir bussing, reisetid, avstander og trafikk. Og at de allerede har søsken og kamerater som går på nærskolen, sier hun.

Eivind Bratsberg

Eivind Bratsberg hos Fylkesmannen i Troms sier at problemet kunne blitt løst med bedre kommunal planlegging.

Foto: Elise Holdal / NRK