– Vi må alltid huske at det går veldig, veldig bra med Tromsø kommune

Den økonomiske krisen er avblåst, og skal man tro ordføreren blir Tromsø kommune å holde budsjettene sine også i 2018.

Røymo

OPTIMIST: Kristin Røymo (Ap) har tro på kommuneøkonomien i Tromsø.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

La frem budsjett

LA FREM BUDSJETT: Administrasjonssjef i Tromsø kommune Britt Elin Steinveg la frem sitt budsjett fredag. Ordfører Kristin Røymo (t.h.) var positiv til prioriteringene.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Jeg venter ingen krise fremover, sier ordfører i Tromsø Kristin Røymo (Ap).

Hun mener kommunen for tiden har en stram økonomistyring. Selv om administrasjonssjefen mener kommunen fortsatt befinner seg i en krevende økonomisk situasjon, er Røymo en ivrig optimist.

– Tromsø vokser, og vi har ikke arbeidsledighet. Det investeres i Tromsø og vi har skatteinntekter, så det går veldig, veldig bra med Tromsø kommune. Det må vi alltid huske på, sier hun.

– Fortsatt utfordringer

Det var i fjor høst administrasjonssjefen sa at kommunen befant seg i en økonomisk krise. Pilene pekte mot underskudd, i store tall, men da årsregnskapene for 2016 ble lagt frem, var kommunen i solid pluss.

Fredag la den samme administrasjonssjefen, Britt Elin Steinveg, frem sitt budsjett for 2018 – et budsjett Røymo stiller seg bak. Hun er trygg på at Tromsø kommune ikke skal overskride budsjettene neste år:

– Jeg har litt is i magen. Vi gjør konservative vurderinger av våre inntekter, og så ser vi at vi har noen svakheter i rapporteringer. Vi får oss noen gang en overraskelse ved at det blir brukt mindre penger enn det rapporters å ha blitt brukt.

Erlend Svardal Bøe (H)

STORE UTFORDRINGER: For Høyres Erlend Svardal Bøe er ikke bildet av kommuneøkonomien like idyllisk som for ordføreren. Han sier kommunens står overfor store utfordringer.

Foto: Tromsø kommune

Det er helse- og omsorgssektoren som har vært en økonomisk verkebyll, og kommunen har satt i gang et arbeid med å få ned kostnadene.

– Vi kan ikke lene oss tilbake og tenke at alt er fikset, for det er det ikke. Omstillingen er akkurat begynt. Det kommer til å ta tid, og vi må ha fokus på det hver eneste dag. Det er utfordrende, sier Røymo.

– Avhengig av bedre kommuneøkonomi

Erlend Svardal Bøe, gruppeleder i Høyre, mener det er satt i gang mange gode tiltak for å få balanse i Tromsø-økonomien.

– Det er likevel ikke til å stikke under en stol at det er store økonomiske utfordringer i Tromsø kommune, sier han.

Svardal Bøe viser til at økonomirapporten som ble behandlet i kommunestyret i juni viser at Tromsø kommune så langt i år har et avvik på 102 millioner kroner, det meste i pleie- og omsorg.

– Det viser at det fortsatt er store og grunnleggende utfordringer som må løses, sier han.

Høyre kommer til å fremme alternativt forslag til budsjett i september.

– Vi er helt avhengige av at vi får en bedre kommuneøkonomi, for å kunne satse på flere ulike områder. Nå handler det om at de tiltakene som er satt i gang forankres nedover i enhetene, og en klar og tydelig ledelse, både administrativt og politisk, for å klare å klare å få økonomien i Tromsø i balanse, sier Svardal Bøe.