Tromsø kommune er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon

Budsjett og økonomiplan for 2018 blir omtalt som stramt og realistisk.

Rådhuset i Tromsø

Forslag til budsjett og økonomiplan for 2018 legges frem i rådhuset fredag.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Administrasjonssjef i kommunen, Britt Elin Steinveg, overleverte fredag sitt forslag til budsjett for 2018 til ordfører Kristin Røymo. Digitalisering og tidlig innsats i skolen er storsatsingene.

Fortsatt store utgifter innenfor helse

Helse- og omsorgssektoren har foreløpig ikke fått gjort nok med den store kostnadsveksen, men Steinveg har troen på at sektoren skal komme i balanse.

– Dette vil ta mer tid, men innenfor 5,5 milliarder kroner er det et stort handlingsrom for å prioritere gode tiltak som kommer velferden i Tromsø til gode, sier Steinveg.

Steinveg understreker at kommunen har lyktes med å bremse utgiftene, men ikke tilstrekkelig nok.

– Det krever at vi har budsjettdisiplin. Vi kan ikke fortsette å ha landets mest suverene kostbare helse- og omsorgstjeneste, og vi kan heller ikke bruke mer penger på spesialundervisning enn andre. Vi må effektivisere driften, vi må samle mer og vi må få ned sykefraværet, sier Steinveg.

Vil styrke digitalisering

Kommunestyret har vedtatt å avsette 50 millioner kroner til digitaliseringsfond.

Administrasjonssjefen følger opp med å foreslå å bevilge ytterligere 10 millioner kroner i året til digitaliseringsprosjekter. Dette skal brukes til å styrke velferdsordninger digitalt for å møte innbyggerne der de er og gjøre det enkelt, tryggere og billigere.

Dette skal brukes for å effektivisere driften til kommunen, digitalisere papirarbeid og velferdsteknologiske løsninger for å blant annet drifte omsorgssektoren mer effektiv enn det den blir gjort i dag.

Tidlig innsats og flere lærere

For 2018 skal utgiftene knyttet til tidlig innsats utgjøre 7 prosent eller mer av totalutgiftene.

– Ved å samle flere enheter som arbeider innenfor feltet til en helt ny barne- og familieseksjon, vil vi heve kvaliteten på disse tjenestene og gi et mer helhetlig tilbud, sier Steinveg.

Penger til tidlig innsats i barnehager og skoler kan bidra til å styrke spesialundervisning i skolen og tilpasset opplæring. Et konkret forslag er at det skal satset på flere lærere, og i denne omgang er det 40 nye lærere som det vil satses på.

Mer til bolig

I budsjettet er det foreslått å sette av 160 millioner kroner til boligposten.

Det skal planlegges et nytt bygg i Tromsdalen til utdanning og oppvekst, prosjektering av ny ungdomsskole på Storelva og ny legevaktordning med tilknytning til Helsehuset. Det vil bli brukt penger på avlastningsboliger, og fokus på å få stimulert boligmarkedet i Tromsø, og bidra til en økning i kjøp og leie av boliger. I tillegg til dette skal Helsehuset og Tromsøbadet sluttføres.

– En av våre store utfordringer et at vi har veldig liten egenkapital å gå inn med i den type investeringsprosjekter, og det er et ønske å kunne avsette mer penger slik at vi kan spare opp til mer egenkapital slik at vi kan delfinansiere store investeringsprosjekter i større grad enn det vi klarer i dag, sier Steinveg.

Spennende budsjett

Ordfører Røymo er positiv til budsjettet, og beskriver det som spennende. Store forandringer blant annet i helse- og omsorgssektoren, vil bli gjort med fokus på forbedring og fremtid.

Røymo

Ordfører Kristin Røymo er positiv til budsjettet som hun kaller «et spennende budsjett».

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Dere legger frem et budsjett som skal være stramt og realistisk, på hvilken måte?

– Det betyr at Tromsø kommune er i en omstillingsprosess som kommer til å kreve at vi arbeider veldig hardt for å ikke bruke mer penger enn det vi bør, vi skal bruke mindre penger og vi skal gi bedre tjenester samtidig. Vi er en by i vekst, og det betyr at vi må ha muskler til å bygge, sier Røymo.

– Store utfordringer

Gruppeleder for Tromsø Høyre, Erlend Svardal Bø mener det blir en tøff jobb å få balanse i regnskapet. Bø sikter til økonomirapporten som ble lagt frem tidligere i juni, som viste at Tromsø kommune så langt i år har et avvik på 102 millioner kroner.

– Administrasjonssjefen er godt i gang og viser at hun har vilje og handlekraft til å få balanse i regnskapet. Men det blir en tøff jobb. Det meste av avvik er i pleie- og omsorg. Det viser at det fortsatt er store og grunnleggende utfordringer som må løses.