– Sandberg lytter ikke til Nord-Norge, forstår ikke og må stoppes

– Det ligger et tungt samfunnsansvar i å sørge for at torsken kommer kystsamfunnene til gode, sier Cecilie Myrseth (Ap) som i dag snakker om fisk på Stortinget.

Opsal og Myrseth

RASER MOT SANDBERG: Cecilie Myrseth (t.h.), her sammen med fiskeripolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet i Troms, Kari-Anne Opsal, mener Per Sandberg (Frp) ikke lytter og må stoppes.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Fisken i nord skal skape ringvirkninger i nord. Sandberg må stoppes for å sikre at fisken i nord fortsatt skal komme kystbefolkningen i nord til gode, sier fylkesrådsleder for Troms, Cecilie Myrseth (Ap).

Myrseth befinner seg i Oslo der det i dag er en høring på Stortinget om fiskeriminister Per Sandbergs forslag om å avvikle torsketrålernes pliktsystem. Troms fylkeskommune er blant dem som i ettermiddag skal uttale seg.

– Samfunnsansvar

Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)

KONTROVERSIELT FORSLAG: Med et pennestrøk vil fiskeriminister Per Sandberg avvikle de siste restene av pliktene i fiskerinæringen. Han er helt uenig med Troms Ap i at han ikke lytter til lokalsamfunnene.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Det Sandberg (Frp) har foreslått er å fjerne plikten trålerne har til å levere fangst til utvalgte landanlegg. Dette har fått redere til å juble, men kystsamfunn til å protestere.

– Dette sier meg at Sandberg har lyttet for mye på én part og for lite på den andre. Det må være en balanse slik at både redere og lokalsamfunn kan leve med forvaltningen, og den er nødt til å komme kystsamfunnene våre til gode. Samfunnsansvaret ligger tungt her, sier Myrseth.

Sandberg: – Jeg lytter

Myrseth håper Sandbergs forslag stemmes ned i Stortinget:

– Høyre og Frp er ei mindretallsregjering som må stemmes ned. Sandberg og regjeringen lytter ikke til Nord-Norge, og forstår ikke.

Fiskeriminister Per Sandberg sier at det ikke er riktig at han ikke lytter:

– Jeg har lyttet til Nord-Norge, som trenger utvikling og styrking av kystsamfunnene, som trenger en industri med lønnsomhet og styrking av arbeidsplasser for vekst og for å tiltrekke seg kapital, næringsliv og få være med på det resten av Norge har vært med på. Med Arbeiderpartiet har det gått bare nedover og nedover, sier han.

Sandberg mener at det ikke virker som om noen i Troms Ap har satt seg inn i saken. Sandberg mener at forslaget vil gi mer fisk til kystsamfunnene enn de får i dag. Det flyttes kvoter på 8500 tonn fisk fra trålere til kystfiskere

– Jeg ser at Myrseth igjen, selv om Troms ikke blir rammet av noen plikter i det hele tatt, fører hun ordet for Arbeiderpartiet. Når hun påstår at her selges unna evigvarende ressurser er det – med all respekt – tull og tøys. Forslaget mitt fører til at Nord-Norge får fritak fra Arbeiderpartiets tvangstrøye.

Tar ikke Sandberg seriøst

100 millioner kroner foreslår Sandberg for at trålerne kan kjøpe seg fri fra å levere fisk til kystsamfunnene.

– Dette er mye penger som kan brukes til omstilling. Er ikke det bra, Myrseth?

– Nei. 100 millioner kroner for å tape en evigvarende ressurs, arbeidsplasser og ringvirkninger i et langsiktig perspektiv for lokalsamfunn. Jeg synes det er en sum som man ikke engang kan ta seriøst.