Hopp til innhold

Går imot eget parti om hvor fisk skal landføres

Fremskrittspartiet i Nordland, Troms og Finnmark er uenig med sin egen regjering, som har foreslått å fjerne leveringsplikten av fisk til bestemte anlegg og steder i Nord-Norge.

Berlevåg havn

KRITISK TIL SINE EGNE: – Hvis det er slik at trålerne ikke kan utføre samfunnsoppdraget de er tildelt, må kvoten flyttes over til andre fartøytyper som er i stand til å gjøre jobben, skriver Fremskrittspartiet fra Nordland, Troms og Finnmarki en pressemelding.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Bengt Rune Strifeldt

Bengt Rune Strifeldt fra Finnmark Frp, frykter at grunnlaget for fiskemottakene langs kysten av Nord-Norge blir verre med regjeringens forslag.

Foto: Robin Mortensen / NRK

I stortingsmeldingen om en konkurransekraftig sjømatindustri foreslår fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) å fjerne leveringsplikten til bestemte anlegg og steder.

I stedet skal trålerne som fortsatt omfattes av leveringsplikt, oppfylle myndighetskravene dersom de leverer fangsten innenfor Nordland, Troms, eller Finnmark.

Fremskrittspartiet i Nordland, Troms og Finnmark mener dette er å gå feil vei, samt at det er selvmotsigende dersom en mener at bindingene ikke er viktige for kysten.

– Intensjonen med industritrålerne var at de skulle være et supplement til kystflåten for å skaffe råstoff til industrien gjennom hele året.

Dette sier Bengt Rune Strifeldt i Finnmark Frp.

– Dette vil svekke fiskemottaksmulighetene

– Hvis industritrålerne ikke oppfyller de avtalene som ligger til grunn, fra da de i sin tid ble tildelt fiskekvoten, må den tilbakeføres til kystsamfunnene, der kvoten hadde sin opprinnelse, mener Strifeldt.

Strifeldt tror forslaget fra regjeringen vil ta ut grunnlaget for fiskemottakene langs kysten av Nordland, Troms og Finnmark.

– Fiskemottakene vil da ikke kunne drive hele året, og det vil svekke mottaksmulighetene av fisk fra kystflåten, sier han.

Protesterer overfor sine egne

De tre fylkespartiene mener sjømatmeldingen er feilslått på flere områder.

– Forslaget går for langt i å åpne for større regioner, sier Strifeldt.

Fylkespartiene vil nå spille inn protestene til Frps stortingsgruppe før behandlingen i Stortinget.