Mener SVs fiskeforslag er unødvendig

SV vil grunnlovsfeste at det er folket som eier fisken i havet, men det er det ikke behov for, mener forfatter.

Fiskeri

KASTER BALLEN: Gunnar Grytås (innfelt) kaster ballen for dagens liberale kvotepraksis til politikerne som tillater den.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Vi har lovverket på plass allerede. Det er bare å bruke det, sier forfatter Gunnar Grytås.

– Men problemet er Stortingets manglende vilje og evne til å kontrollere at lovverket har vært fulgt slik vi vil tro var lovgivers intensjon da det kom, sier han.

Etter at det i september ble klart at SV ønsker en ny paragraf i grunnloven som gir folket eneretten til ressursene i havet, fulgte Arbeiderpartiet og Senterpartiet med sine forslag til en paragraf. Gunnar Grytås mener at også disse forslagene ikke er nødvendig.

– Fraværende debatt

Bakgrunnen er utviklingen i fiskerinæringen siden 90-tallet med privatisering av fiskerettighetene som har gavnet store kapitalsterke redere. Grytås utga i 2014 boken «Kvotebaronar – privat rikdom - utarma fiskevær» om hvordan verdiene flyter bort fra kysten.

I havressursloven er folkets enerett til havets ressurser lovfestet, men SV, Ap og Sp vil pusse paragrafen og putte den i grunnloven.

Grytås mener det er bra at debatten nå løftes frem, en debatt han kaller fraværende, men han mener det ikke er behov å implementere folkets rett til havressursene i Grunnloven.

Torgeir Knag Fylkesnes

VIL HA NY LOV: Torgeir Knag Fylkesnes og SV.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Vi har flere fiskerilover, først og fremst deltakerloven, som har veldig gode formuleringer på at fiskeressursene skal komme folket som bor på kysten til gode, skape kontroll på rettighetene og skape aktivitet i land, sier han.

Grytås mener at det han oppfatter som en negativ utvikling i fiskerinæringen heller må snus med kraftig politisk lut. Det innebærer en reversering av dagens politikk.

SV løper som hunder

Det er Torgeir Knag Fylkesnes som er fiskeripolitisk talsmann i SV. På spørsmål om hva han mener om Grytås' utspill, svarer han slik:

– Jeg er helt enig. Jeg har diskutert disse tingene med Gunnar Grytås tidligere, og det er en slags gordisk knute vi har med å gjøre. Vi har egentlig lover og regler på plass, både i havressurslov og deltakerlov, men så undermineres disse lovene hver dag, sier han.

– Vi som er imot dette og som mener at det er folket som eier havet, løper som ville hunder rundt omkring og prøver å slukke branner her og der i alle mulige instrukser og forskrifter i lovverket, sier Fylkesnes.

Han mener problemet er stort da regjering og Stortinget ikke følger egne lover, og heller ingen flertall på Stortinget til å følge lovene.

– Men kanskje det er flertall for å få en grunnlovsfestning. Det forslaget er ment å gjøre, er å løfte dette opp på et helt nytt plan, og dermed prøve å løse denne knuten, sier Fylkesnes.

– Samtidig som vi fortsetter å springe rundt som løse hunder.