– Jødenes historie er skrevet feil

Krigshistorieforsker mener nasjonalbygging har ført til en feilaktig historiefortelling om arrestasjonene av jøder under 2. verdenskrig.

Norge under okkupasjonen

Norge under okkupasjonen som var mellom 1940–1945. Her står menn i kø foran tobakksbutikk i Harstad, mens politifolk passer på.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

– Det var ordinært norsk politi som arresterte jøder over hele landet. Ikke SS-offiserer som vi ofte leser i historiebøkene. Vi har eksempel på det også her i Harstad, sier forsker ved Høgskolen i Harstad, Baard Herman Borge.

Stadig kommer det ny forskning om hvem som eier den riktige fortellingen om 2. verdenskrig i Norge. I nyere tid er det flere som stiller seg kritiske til forskningen og ikke minst historieskrivinga som er gjort etter krigen.

I flere år har forsker og førsteamanuensis Baard Herman Borge kommet med sine bidrag. Han ser på denne historien med helt andre øyne enn den tradisjonelle forståelsen av norsk heltehistorie fra krigen.

– Mange sider ved krigen er blitt fremstilt på en måte som har hatt til formål å skape nasjonalt samhold og nasjonal stolthet. Den såkalte patriotiske historieskrivingen. Dette farger oppfatningen av felttoget i 1940 og framstillingen av jødeaksjonene. I tillegg farger det fremstillingen av både NS-ledere og motstandsledere, sier Borge.

Han mener at vi i dag må kunne se på krigen på lik linje med andre historiske begivenheter.

Baard Borge

Førsteamanuensis ved Høgskolen i Harstad, Baard Herman Borge, er aktuell med nytt foredrag om 2. verdenskrig.

Foto: Martin Mortensen (NRK)

– Dette er helt feil

Baard Herman Borge holder foredrag under forskningsdagene i Harstad som heter «Den nye krigen om Krigen med stor K». Foredraget handler om forståelsen av hva som er den riktige fortellingen om nordmenns innsats under krigen.

Og han skal ikke dra langt for å finne eksempler på forskjønning av norsk innsats under krigen.

Brosjyre om 2. verdenskrig

Her et utkast av informasjonsbrosjyren som Sør-Troms museum har om arrestasjonen av jøder under 2. verdenskrig.

Foto: Sør-Troms museum

– Det som blir fremstilt om hva som skjedde da jødene i Harstad ble arrestert er misvisende, slik som mye annet om 2. verdenskrig. En ny brosjyre fra Sør-Troms museum gir en feilaktig fremstilling av hva som faktisk skjedde. Det eneste som står i den om hvem som foretok arrestasjonen er at det var SS som kom, sier Borge til NRK.

I brosjyren fra museet beskrives arrestasjonen av jøder blant annet av en fortelling fra et øyenvitne: «Vi var ute og lekte da SS kom og hentet Isak».

– Dette er helt feil. Ingen jøder i Norge ble arrestert av SS. De ble ikke arrestert av tyskere, de ble arrestert av norske politifolk og lensmenn, sier Borge.

– Måtte gi innrømmelser til tyskerne

Ikke nok med det. Historien vil også ha det til at det var en nazivennlig politimester som bidro til at jødene i Harstad ble arrestert. Det stemmer heller ikke, ifølge Borge.

– Jødene i Harstad ble arrestert av en politimann som ikke var NS-medlem, mens NS-politimesteren forsøkte så godt han kunne å hjelpe dem. Altså omvendt av det vi får høre og lære, sier Borge.

Han forklarer videre at NS-medlemskap ofte var en ren formalitet, og at det var et villig redskap for tyskerne.

Shotlandfamilien

I Harstad mistet denne jødiske familien livet i Auschwitz. Den lille familien bestod av foreldrene Eva og Isak Shotland, og sønnen Simon.

Foto: Privat

– Mens det som blir fremstilt er at politiet egentlig var et motstandsreir. Realiteten er at politiet var i en situasjon der de balanserte hensynet til at de måtte gjøre som de fikk ordre om med at mange av de egentlig var imot okkupasjon og tyskere. Men for å beholde jobbene sine så måtte de gi innrømmelser til NS-myndighetene og til tyskerne. En av disse innrømmelsen var at de villig arresterte de norske jødene, sier Borge.

– Beklager den gale informasjonen

Brosjyren som Borge viser til som et eksempel er gitt ut av Sør-Troms museum. Avdelingsleder ved Trondenes historiske senter, Tore Einar Johansen, kan ikke annet enn å beklage den gale informasjonen som ikke tar opp i seg nordmenns rolle i deportasjonen av jødene.

– Det stemmer at dette er en feil fremstilling. Det var ikke SS som hentet jødene, det var det norske politiet. Den informasjonen glapp nok forbi oss da vi laget informasjonsbrosjyren. Derfor er det prisverdig at Borge tar det opp nå og løfter det fram, sier Johansen til NRK.

Avdelingslederen ved museet forteller videre at informasjonen om at norsk politi hadde så mye med arrestasjonene å gjøre, var nytt for han.

– Følelser har ingen plass i moderne historieskriving

Forsker Baard Herman Borge mener nordmenn har godt av å se mer nøkternt på historien om 2. verdenskrig.

– Historiene er i stor grad skrevet av motstandsfolk, og det er motstandsfolk som ble historikere. De har bidratt til å forme denne historien om krigen der alt er så kjekt og greit. Vi må kunne se på det som normal historie, og ikke være så opptatt av å ivareta forsvarets og politiets prestisje. Eller at vi skal fremstille motstandsbevegelsen som mye større enn det var, forteller han.

Borge legger til at det kan være ulike perspektiver om hva som faktisk skjedde under krigen.

– Det blir et spørsmål som er åpent for diskusjon, om det er jeg som har rett. Dette er mitt poeng, at det kan være ulike perspektiver. Følelser og politisk motivasjon har ingen plass i moderne historieskriving. Vi driver med vitenskap, ikke med patriotisk historiefortelling, sier han.