– Jeg har sjelden sett så grove krenkelser i en sak

Politiet forteller om det krevende arbeidet for å avdekke det store omfanget i Tysfjord-saken.

Heidi Kløkstad, visepolitimester i Nordland

KREVENDE: Heidi Kløkstad forteller at det har vært krevende å jobbe med Tysfjord-saken, både på grunn av alvorlighetsgraden i saken, og med å bygge tillit i lokalbefolkningen.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Fra talerstolen fortalte visepolitimester i Nordland Heidi Kløkstad om et lukket Tysfjord-samfunn, som i stor grad manglet tillit til storsamfunnet og offentlige myndigheter.

– Vi startet vår jobb i et samfunn som hadde veldig liten tillit til at vi kunne hjelpe dem, sa Kløkstad.

– Vi møtte ei befolkning som var skeptisk til oss, og veldig lojal overfor familien sin og sin etniske gruppe.

TYSFJORD

RYSTENDE SAK: Til sammen er det avdekket 151 overgrepssaker i Tysfjord. Nå er en polititjenestemann under etterforskning for å ha forsømt seg i etterforskningen av overgrepssakene.

Foto: LARS-BJØRN MARTINSEN / NRK

Kløkstad fortalte om en kommune med lavt utdanningsnivå, høy arbeidsledighet, lav folkehelse og høyt alkoholmisbruk. Midt oppi dette hentet politiet betydelig dokumentasjon på barn som har vært utsatt for en enorm omsorgssvikt.

– Sjelden grovt

I Tysfjord-saken i Nordland er det nå 151 straffesaker som omhandler seksuelle overgrep. Saken har 82 fornærmede og 92 mistenkte. Andre er allerede dømt.

– Jeg har sjelden sett saker av en så grov karakter og en så grov krenkelse, fortalte Kløkstad.

Hun har jobbet med seksuelle overgrep og vold mot barn i mer enn 20 år.

Det var i juni 2016 flere ofre fra den lulesamiske delen av befolkningen, mange med tilknytning til den læstadianske menigheten, sto frem med sine historier.

Konferanse

FULL SAL: En lang liste med institusjoner var til stede på konferansen i Tromsø tirsdag.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Til NRK forteller Kløkstad om en omfattende prosess med å bygge tillit i Tysfjord-samfunnet.

– Man er helt avhengig av tillit, slik at folk kommer til oss og forteller sine historier. Når folk ikke har tillit til politiet har de heller ikke tro på at vi vil hjelpe dem.

– Hvordan gjorde dere det?

– Vi jobbet mye med å sette oss inn i samisk språk og kultur, og alt det andre som tillå dette lille lokalsamfunnet, for å forstå mekanismene og for å lettere kunne sette oss inn i hvorfor de ikke hadde tillit til oss. Gradvis nærmet vi oss en befolkning som skjønte at vi faktisk var der for å hjelpe dem.

– Kan lære

Fylkesmann Elisabeth Aspaker i Troms er med å arrangere konferansen i Tromsø. Hun synes det var interessant å høre hvordan politiet hadde lagt det hun oppfatter som tradisjonelle politimetoder til side:

Elisabeth Aspaker

KAN LÆRE: Fylkesmann i Troms Elisabeth Aspaker mener mange kan lære av politiets arbeid med Tysfjord-saken.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Dette tror jeg man kan lære mye av. Jeg tror andre offentlige instanser kan lære noe om hvor viktig tillitsforholdet er for å få ofre til å stå frem og bidra til at vi greier å hjelpe barn som er utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep, sier hun.

Kløkstad legger til at det har vært tøft for de ansatte i politiet å jobbe med sakene:

– Det har vært veldig krevende. Vi har hatt mye personell for å unngå at noen få ble sittende med dette over lang tid, forteller hun.