– Forsvaret mister sitt bånd til vanlige folk

I den forslåtte langtidsplanen for Forsvaret gjømmer det seg et par setninger som svekker Forsvarets bånd til det sivile samfunnet, mener kritikerne.

Forsvarets musikk Harstad

I den nye langtidsplanen for Forsvaret foreslås det at Forsvarets musikk kun skal brukes på oppdrag fra Forsvaret selv, Kongehuset, regjeringen og Stortinget.

Foto: Nils Mehren / NRK

Asbjørn Abelseth

Asbjørn Abelseth, tillitsvalgt for Forsvarets musikk i Harstad, mener hverdagen til Forsvarets musikere blir mindre interessant hvis de ikke får spilt for folket.

Foto: Nils Mehren / NRK

I langtidsplanen står det nemlig at Forsvarets musikk fra og med 2018 skal redusere sitt arbeid til bare å dekke oppdrag for Forsvaret, Kongehuset, Stortinget og regjeringen.

– Det vil si at vi ikke lenger skal vises for det sivile samfunnet. Vi fungerer i dag som et bindeledd mellom Forsvaret og det sivile, og den funksjonen vil vi ikke lenger ha, sier Asbjørn Abelseth, tillitsvalgt for Forsvarets musikk i Harstad.

Forsvarets musikk skal i fremtiden bestå av om lag 100 årsverk. Cirka 80 årsverk skal kuttes, noe som gir innsparinger på inntil 70 millioner kroner i året.

Korpsene i Trondheim og Horten legges ned, mens Harstad, Oslo og Bergen beholder sine korps.

– Jeg synes det som står i langtidsplanen er trist og alvorlig. Jeg tolker det dit hen at Forsvarets musikk ikke lenger skal ha den samhandling med det sivile samfunnet eller det øvrige musikk- og Kultur-Norge som de har hatt, sier leder for Festspillene i Nord-Norge, Maria Utsi.

De har hatt et tett samarbeid med Forsvarets musikk.

– Forsvarets musikk forvalter en lang og viktig tradisjon, og er fornyere av korpsmusikk i Norge. De har spilt en viktig rolle over hele landet, noe som gjenspeiles i at de ble tildelt Kulturrådets ærespris i 2016, sier Utsi.

Også ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, mener de nye planene for Forsvaret musikk er uheldig.

– I de nye planene glemmer de at Forsvarets musikk er Forsvarets forlengede arm ut i det sivile samfunnet, og det mener jeg Forsvart trenger for å få en økt forsvarsvilje i folket, sier Bremnes.

Statssekretær i Forsvarsdepartementet, Øystein Bø, har ikke hatt anledning til å svare på NRKs henvendelser torsdag.