NRK Meny
Normal

– Det kan komme 120.000 flyktninger i år

Ifølge nye tall fra myndighetene kan vi forvente alt fra 60.000 til 120.000 nye flyktninger den nærmeste tiden i Norge.

Flyktninger Rødby

Mange flyktninger ønsker å bosette seg i Norden. Norge og Troms må ta innover seg situasjonen, og alle må bidra, mener fylkesmannen.

Foto: Bax Lindhardt / NTB scanpix

Flyktningstrømmen inn i Nord-Norge kommer til å gi alle en stor utfordring, mener assisterende fylkesmann i Troms, Ingrid Hernes.

– Det er en høyst uforutsigbar situasjon. Det som gjaldt i går, gjelder ikke i dag. Vi har fått presentert scenarioer på antall flyktninger som vil komme i løpet av året. Det varierer fra 60.000 til 120.000 flyktninger, sier Hernes.

Det krever at også innbyggerne i Troms viser ansvar, mener hun.

Stort behov for lokaler

Ingrid Hernes, utdanningsdirektør i Troms

Assisterende fylkesmann i Troms, Ingrid Hernes.

Foto: Kristine Østvold / NRK

– Kommunene har ansvar for sine lovpålagte oppgaver, og de er nødt til å håndtere en situasjon som de ikke i et slikt omfang har vært presentert for tidligere.

Hernes har sendt ut meldinger og brev til kommunene i Troms for å høre hva slags mulighet de har til innkvartering, og det vil de ha tilbakemelding på så fort som mulig.

– Hvis det er noen som har eller kjenner til lokaler som kan være egnet i denne situasjonen, må de gjerne ta kontakt med ordfører eller rådmann i sine respektive kommuner, sier fylkesmannen.

Nye oppgaver i fanget

Torsdag samles en rekke aktører i fylket med ulike samfunnsmandat for å prate om flyktningstrømmen.

Her skal kompetanse og mulighet for hjelp kartlegges, og det skal ses på hva som er nødvendig for at kommunene imøtekommer flyktningenes behov. Og da er det ikke bare de grunnleggende behovene som tak over hodet, mat og klær.

Også de kommunale tjenestene som skal gjelde for de nyankomne, som barnehage, skole, helse, barnevern må kartlegges.

– Det er utrolig mange etater som må trå til og som nå får nye oppgaver i fanget som de ikke hadde i går. Alle gode krefter må jobbe sammen for å komme best ut av det ekstraordinære arbeidet som er på gang, sier Hernes.