– Alt skal ikke kunne forklares

Geir Tore Holm vendte hjem til Kåfjord med kunst fra verdens fremste urfolkskunstnere for å vise folk hvordan man kan komme nærmere naturen.

Geir Tore Holm

Kunstner Geir Tore Holm har kuratert utstillingen «Obsidian Gaze». Utstillingen står til slutten av august.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Onsdag kveld var det duket for utstillingsåpning på galleriet på Senter for nordlige folk, der Geir Tore Holm fra Manndalen står som kurator for utstillingen «Obsidian Gaze».

Tittelen henspiller på det levende i naturen, og skal tolkes som blikket til en steintype.

– Berget som vi går på, hugger i og som vi ødelegger for å lage tunneler, det lever et langsomt liv. Det gir oss litt andre assosiasjoner om vi tenker på det som noe som lever like mye som oss. Utstillingen skal få oss til å tenke, sier han.

Kunstutstilling på Riddu 2016

Kunstutstillingen består av flere ulike verk, både skulpturer og bilder.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

En reise inn i dyrenes verden

Kunstutstillingen kombinerer samtidskunst med urfolkstradisjoner, og markerer Riddu Riđđu sitt 25-årsjubileum, som arena for synliggjøring av urfolks kultur og identitet.

Verk fra totalt elleve urfolkskunstnere fra hele den nordlige halvkule, fra Kamtsjatka i Russland, Tärnaby i Sverige til vestkysten av Canada, er representert, og noen av verkene er mer enn hundre år gamle.

Urfolkskunstnere på Riddu Riddu 2016

Noen av kunstnerne var selv til stede under åpningen av utstillingen. Fra venstre: Astrid Solhaug fra Senter for nordlige folk, vevskunstner Yuma Taru fra Taiwan, Lisbeth Kielatis og Per Enoksson fra svensk side av Sápmi.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Likheten er at de alle på et vis setter mennesket i forbindelse med dyrenes verden.

– Som moderne mennesker lever vi i en distanse til naturen, mens dyrene er i den umiddelbare og brutale nærheten til naturen. Vi trenger å komme tettere på og da er dyrenes verden en måte for oss å oppnå det på. Disse verkene gjør alle det, men kanskje på et uforklarlig og humoristisk vis. Alt skal ikke kunne forklares.

Verk fra Iver Jåks i jubileumsutstillingen for Riddu

Verket 'Tallet er elleve' fra Iver Jåks fra 1999 er lånt ut fra UiT i Tromsø.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Gjøre opp status

Holm som har vært utøvende kunstner i 21 år, har vært involvert i urfolksfestivalen Riddu Riđđu fra første stund, allerede før det hadde sitt navn som det vi kjenner i dag. Han designet den aller første festivalplakaten til festivalen som da het samiske kulturdager – men som i dag har vokst seg til en kulturinstitusjon i urfolksverden.

– Festivalen har blitt en viktig kulturinstitusjon i hele urfolksverden. Det er både sterkt og flott, og det har en enorm kraft, men det også på tide å spørre oss selv hva vi har oppnådd og hva vi ønsker videre. Kunst kan i så måte virke også som politikk, sier han.

Lørdag skal det være en paneldiskusjon der man skal diskutere kunst og urfolkskultur. Utstillingen «Obsedian Gaze» kan ses frem til 31. august, og består av verk som er både fra kunstnernes private eie og fra ulike samlinger verden over.

Publikum på utstillingsåpning på Riddu 2016

Galleriet nede i kjelleretasjen på Senter for nordlige folk var stappfullt onsdag kveld.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK
Karoline Trollvik

Festivalsjef Karoline Trollvik spurte kunstner Geir Tore Holm om han kunne sette sammen en jubileumsutstilling til Riddu Riđđu. – Jeg er så glad for at han takket ja for et år siden og resultatet har blitt fantastisk, sa hun.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK