NRK Meny
Normal

30 år med panser på Setermoen

Fredag stod hele Panserbataljonen oppstilt på Artillerisletta på Setermoen. Avdelingen er 30 år i disse dager.

Panser

Fredag sto Panserbataljonen oppstilt på Artillerisletta på Setermoen.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

29. januar 1987 sto avdelingen for første gang oppstilt som avdeling på Fossmofeltet i nærheten av Bardufoss.

– Det var bitende kulde, og en stor dag for svært mange som da hadde jobbet hardt for å etablere en militær avdeling på bataljonsnivå med materiell fra Kavaleriet, sier Pål Berglund, sjef Panserbataljonen.

I dag mener han bataljonen er et faglig utviklende samvirkemiljø, tuftet på de erfaringer og den kultur man har opparbeidet gjennom 30 år.

Oppstillingen fredag på Artillerisletta, som for anledningen ser mer ut som Kavalerisletta, var personell og materiell fra Panserbataljonen samlet med et ønske om å gjenskape bildet som ble tatt den omtalte januardagen i 1987.

panser

Sjef Panserbataljonen, oberstløytnant Pål Berglund, under markeringen av 30-årsjubileet til Panserbataljonen.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Panserbataljonens oppgave er å løse et vidt spekter av oppdrag på nasjonal beredskap, de deltar i operasjoner i utlandet og utvikler kompetanse for et stort antall befal og grenaderer i et pansret samvirkesystem, som del av Brigade Nord.

Mink som avdelingsmerke

Avdelingsmerket til Panserbataljonen er en mink. Merket har bataljonen arvet fra Infanteribataljon nr 1/ Brigaden i Nord-Norge, som ble nedlagt da Panserbataljonen ble opprettet på Setermoen i 1987. Minken er rask, slu og klarer å bite fra seg uansett situasjon. Det kjennetegner også Panserbataljonen under ulike operasjoner, mener sjefen for bataljonen.

I bataljonen har de fem verdier som er viktige for soldater og ansatte i det daglige:

  • Viser omsorg og respekt for mennesker og menneskeverdet
  • Tar ansvar for materiell og sikkerhet
  • Har mot til å gjøre det rette i alle situasjoner
  • Er lojal mot felles mål
  • Er fysisk og mentalt forberedt