NRK Meny
Normal

- Må stille større krav

Kritikk mot regjeringens reindriftspolitikk.

Olav Gunnar Ballo
Foto: Morten Holm / Scanpix

Regjeringen må stille større krav til reindriftsnæringen i forhold til produksjon og dyrehold. I dag er ikke reindriftsnæringa bærekraftig, den skader naturen, og den er sterkt subsidiert.

- Hemmer utvikling

Dessuten hemmer den annen næringsutvikling i Finnmark, og dette kan ikke få fortsette. Dette sa stortingsrepresentant Olav Gunnar Ballo i en interpellasjon i Stortinget i mandag.

- Dette skjer i et fylke som har en gradvis tilbakegang i befolkningen, hvor det er betydelig behov for å skape arbeidsplasser som gir økt verdiskaping og sysselsetting.

- Når man på område etter område ser at det kan komme i konflikt med en næring som ikke er bærekraftig, som skader naturen og som tar ut betydelige ressurser i det offentlige, må det være grunn til å etterlyse tiltak fra landbruksministeren, sa Ballo.

Mindre tilskudd

Landbruksminister Lars Peder Brækk mente Ballo sin framstilling var unyansert og misvisende, og statsråden viste til produksjonen av reinkjøtt i Finnmark har økt fra 72 millioner i 2006 til 86 millioner i 2007. I samme tidsrom er statstilskuddet redusert fra 61 til 48 millioner kroner:

- Med andre ord er inntektene økt med 18 prosent, mens tilskuddene er gått ned med 22 prosent, svarte Brækk.

Mindre økning

Statsråden sa også at økningen i antall dyr har skjedd med avtakende hastighet de siste årene:

- Hvis det skjer en økning når antallet skal gå ned, så kan man jo ikke forsvare at økningen skjer med lavere hastighet enn før. Da må man jo ta tak, å få reintallet til å faktisk gå ned. Og når man argumenterer som om det har skjedd en effektivisering i reindriften fordi tilskuddene har gått noe ned, er det alt for forsiktig uttalt, svarte Ballo.

- Lukker øynene

I debatten gav Ballo klart uttrykk for misnøye med statsrådens handlekraft i denne saken.

- Jeg har ingen tro på, at med den tilnærmingen som er beskrevet av landbruksministeren i dag, at situasjonen om fem år kommer til å bli beskrevet som vesentlig bedre. Det finnes ingen andre næringer i Norge som vi er villige til å lukke øyene for uten å stille krav til produksjon og dyrehold, uttalte Ballo.