Hopp til innhold
Info fra NRK

Her er NRKs første brukerråd

NRKs brukerråd ble opprettet i mai 2015. Brukerrådets mandat er å bidra med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio og nett

NRKs brukerråd 2015
Foto: Anne Liv Ekroll / Anne Liv Ekroll, NRK

NRKs brukerråd består av representanter fra 9 forskjellige funksjonshemmedes organisasjoner. Og 1 representant fra pensjonistforbundet.

  • Steinar Wangen, LUPE (Landsforeningen for Utviklingshemmede og pårørende)
  • Jannicke Andersen, NFU (Norsk Forbund for Utvklingshemmede)
  • Kari Kristine Engan, LSHDB (Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde)
  • Geir Jensen, FNDB (Foreningen Norges Døvblinde)
  • Sverre Fuglerud, Blindeforbundet
  • Sindre Falk, HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)
  • Petter Noddeland, NDF (Norges Døveforbund)
  • Gustav Granheim, FFM (Foreningen For Muskelsyke)
  • Marianne Kufaas Sæterhaug, Dysleksi Norge
  • Eyvind Frilseth, Pensjonistforbundet

Brukerrådet samles hos NRK 3 til 4 ganger i året. Møtene i 2015 handlet om sport, valgdekning og NRKs tilgjengelighetsstrategi. I 2016 var temaene; overgang til DAB-radio, hørbarhet, tilgjengelighet på nett og mobil. Så langt i 2017 har temaene vært; innspill til høstens valgsendinger, fremtidsvisjoner for tilgjengelighet og tilbakemeldinger på høstens valg på NRK.

I tillegg tok brukerrådet initiativ til at NRK skulle lage en ordliste over ord og uttrykk som brukes om funksjonshemmede: https://www.nrk.no/tilgjengelighet/nrk-lager-ny-ordliste-1.12818575

Her finner du NRKs ordliste for funksjonshemmetfeltet: http://sprak.nrk.no/wp-content/uploads/2017/04/080317-Forslag-til-ordliste.pdf

Brukerrådets mandat:

– NRKs brukerråd skal bidra med innspill til forbedringer og utvikling av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio og nett.