Hopp til innhold

Nytt og utvidet mandat for NRKs brukerråd

Brukerrådet har fått utvidet sin viktige rolle og vil heretter bidra med innspill til mangfoldsarbeidet i NRK, i tillegg til tilgjengelighetsarbeidet.

Brukerrådet i NRK inkludert representanter fra NRK. 12 personer i et gruppebilde.

Brukerrådet inkludert representanter fra NRK. Bak fra venstre: Sindre Falk, Kristoffer Lium, Adriana Fjellaker, Daniel Lie, Vibeke Fürst Haugen, Erling Due Bergseth og Siri Antonsen. Foran fra venstre: Christine Rehn Jensen, Cato Lie, Kari Kristine Engan, Sverre Fuglerud og Inger Marie Stokke.

Foto: Ole Kaland / NRK

NRKs bruker­råd består av representanter fra en rekke funksjons­hemmedes interesse­organisasjoner og Pensjonistf­orbundet. Rådet ble opprettet i 2015 for «å bidra med innspill til for­bedringer og utvikling av tilgjengelig­heten til NRKs innhold på TV, radio og nett».

I brukerrådets møte 25. januar 2023 ble et nytt og utvidet mandat vedtatt. Fra nå av heter det at:

NRKs brukerråd skal med sin mangfoldskompetanse bidra med innspill til:
­
– Hvordan NRK kan gjøre sitt innhold og sine tjenester tilgjengelig for alle, både fysisk og digitalt.
­
– Hvordan NRK kan arbeide med å speile funksjonsmangfold, både i innhold og organisasjon.

Brukerrådets nye mandat

– Vi er alle en del av mangfoldet

NRKs tilgjengelig­hets­sjef Siri Antonsen er glad for at mang­fold har blitt en del av bruker­rådets mandat, ettersom det er et av NRKs strategiske innsats­områder.

– Mange har for vane å kun tenke fler­kulturelt når man sier mang­fold, men vi er alle en del av mang­foldet, sier Antonsen, som gjennom sin rolle som prosjektl­eder for Mangfolds­prosjektet nylig fikk på plass en egen mang­folds­plan i NRK.

I første omgang har NRK valgt å prioritere 4 av de 18 mangfolds­punktene som ble identifisert i prosjektet. De fire er språk­mangfold, fler­kulturelt mangfold, funksjons­mangfold og kjønns- og LHBT+-mangfold.

Gjennom økt bevissthet rundt mangfold i organisasjonen og med bruker­rådets rådgivende hjelpe­rolle skal NRK speile befolkningen i innhold og organisasjon, og etter­spørre de stemmene og perspektivene som mangler.

Kringkastingssjefen på besøk

I brukerrådets januarmøte var også kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen på besøk. Hun startet møtet med å presentere seg på en måte som gjorde at alle i rommet ble kjent med henne – selv om noen ikke kunne se henne og andre ikke kunne høre stemmen hennes.

NRK-sjefen startet med å beskrive sitt eget utseende, hvordan hun var kledd og hvilket stemmeleie hun har. Deretter fortalte hun om bakgrunnen sin og hvordan alle i NRK jobber på lag.

– Vi er 3200 mennesker som jobber her. Det er vi som lag som får til det vi får til. Jeg er veldig glad i NRK og trives godt med å jobbe på dette laget, sa kringkastingssjefen, og innrømmet at hun kjenner på et stort ansvar.

– Jeg er glad for at dere er her og bidrar gjennom brukerrådet. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen deres, sa hun.

– En fantastisk reise

Den ferske kringkastingssjefen ble ønsket varmt velkommen av brukerrådet. De takket for at hun presenterte seg på måten hun gjorde.

– Vi ser frem til å samarbeide med deg, sa Cato Lie fra Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), kjent fra serien «Ikke spør om det».

Flere rådsmedlemmer påpekte den positive utviklingen de har sett siden rådets oppstart for åtte år siden.

– Jeg har vært med siden starten og er imponert over den dialogen vi har hatt her i rådet. Det har vært inspirerende å se den fantastiske utviklingen i bevissthet og tankegang i NRK som organisasjon, sa Sindre Falk fra Hørselshemmedes Landsforbund

– Jeg har også vært med fra starten og syns det har vært en fantastisk reise. Vi har fått gjennomslag for mye, men det er fortsatt mye som gjenstår, sa Kari Kristine Engan fra Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde (LSHDB).

Kringkastingssjefen bekreftet at det fortsatt er mye som kan bli bedre.

– Jeg opplever at vi er på vei, men er fullstendig klar over at vi er langt unna der vi skal være, sa hun.