Navnet skjemmer noen...

NRKs brukerråd ønsker økt bevissthet rundt ord og uttrykk som brukes om funksjonshemmede.

Ordsky med negative ord om funksjonshemmede

NRK og Språksjef Ragnhild Bjørge er i gang med å lage en liste over ord og uttrykk som kan brukes om funksjonshemmede. Ordlista vil også forklare hvorfor man bør unngå å bruke enkelte ord og uttrykk.

Ragnhild Bjørge språksjef NRK

– Ei slik ordliste vil gjera det enklare for journalistar å laga saker som handlar om funksjonshemma. Det er vanskeleg å vita om eit ord er greitt å bruka eller ikkje. Difor er det viktig å ha ein stad der ein kan finna ut kva som er rett, eller finna alternative ord. Det vil gjera journalistane tryggare og kvardagen vert litt enklare, sier språksjefen.

– Ord som «krøpling», «vanfør», «åndssvak» og «mongo» er ord som ikkje bør brukast. Og så er det andre ord som det er lett å bruka feil. Det er til dømes lett å forveksla 'nedsett funksjonsevne' med 'nedsett arbeidsevne'. Vis ein person sit i rullestol, så treng han kanskje breiare dører for å koma inn på kontoret sitt. Det er noko heilt anna enn om nokon ikkje greier å jobba fulltid.

NRKs brukerråd 2015
Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

NRKs brukerråd har deltatt i oppstarten av arbeidet.

– Dersom vi skal laga ei slik ordliste, så må vi ha råd og rettleiing frå dei det gjeld. Får vi ikkje det, så risikerer vi å laga noko som ikkje er brukande. Eg har alt fått mange nyttige innspel frå gruppa, og dei har lova å hjelpa oss vidare i arbeidet dersom vi treng det, sier Ragnhild Bjørge.