Vil ikke snakke om hva staten kan tjene på Brevik-gruvene

OSLO (NRK): Regjeringen vil ikke snakke om hva staten kan tjene på salg av gruvene dersom et deponi for farlig avfall havner i bakken under Brevik.

Dalen gruve i Brevik

BEST EGNET: Miljødirektoratet mener at Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall. Men den endelige avgjørelsen lar vente på seg.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) vil foreløpig holde kortene tett til brystet om hva Heidelberg Group og NOAH må betale til staten hvis de får tilgang til gruvene.

Ukjent prislapp

– Jeg kommer ikke til å gå inn på diskusjoner om den enkelte mulige lokalitet, for vi skal ha flere utredninger på bordet dersom vi går for lokalitet a, b eller c. De skal uansett utbedres grundigere, og da vil også de spørsmålene komme inn, sier han om hva en mulig sum til staten vil bli.

Vidar Helgesen

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (Høyre) vil høre på innspillene som kommer.

Foto: Stein Lorentzen/NRK

Helgesen sier samtidig at han mener det er viktig at det er konkurranse i avfallsmarkedet, og at ulike aktører har frihet til å etablere seg i markedet.

– Så sant det gjøres på en forsvarlig måte. Vi ønsker konkurranse i dette, for da får vi også frem de beste faglige løsningene, sier Helgesen.

Trolig ingen avklaring før sommeren

En høringsprosess som åpner for innspill, gjør det tvilsomt om det vil bli bestemt før sommeren om et deponi for giftig avfall havner i Brevik.

– Selv om vi ikke måtte, så har vi lagt opp til en høringsprosess som gjør at folk kan komme med innspill frem til i slutten av denne uken, og så kommer vi til å gå gjennom det, sier Helgesen til NRK.

Han sier det er tvilsomt om det kommer en konklusjon før sommeren, men det kan heller ikke utelukkes. Det kommer an på hva som ligger i høringsinnspillene og hvor lang tid det vil ta å gå gjennom dem.

Miljødirektoratet mener at Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall.

– Dette er et viktig spørsmål nasjonalt, og et veldig vanskelig spørsmål lokalt, sier Helgesen.

Vurderingene

Porsgrunn og Brevik har sagt nei, så et spørsmål er hvorfor regjeringen dermed ikke legge deponiet til en av kommunene som gjerne vil ha et slikt deponi.

– Det er ingen tvil om at det letteste politisk ville være å legge deponiet til en kommune hvor det ønskes velkommen, sier Helgesen.

– Men det er altså tekniske og faglige forhold som også må legges til grunn, og det er der Miljødedirektoratet ser at noen av disse lokalitetene kan muligens egne seg. Men det er jo blant annet snakk om fjellhaller som ikke er bygget ennå, slik at det er ganske uferdige prosjekter, sier han.