NRK Meny
Normal

Vil legge deponiet til Rekefjord

Det er langt ifra sikkert at et deponi for farlig avfall havner i Brevik. Selskapet Waste West kjemper blant annet for at det nye, nasjonale deponiet havner i Sokndal.

Steinbrudd i Sokndal

VIL HA DEPONI: I Rekefjord i Sokndal kommune vil selskapet Waste West legge det nye, nasjonale deponiet for farlig avfall.

Foto: Sira Photography

– Et åpent deponi uten bebyggelse tett innpå, gjør at Rekefjord vil ha mye mindre risiko knyttet til dannelse av gass, sier Tore Voster i selskapet Waste West.

Mandag la Miljødirektoratet frem sin anbefaling for hvor et nytt nasjonalt deponi bør legges. De konkluderte med at Norcem sine gruver i Brevik er best egnet for et fremtidig deponi.

Men også Rekefjord betegnes som et egnet sted, på grunn av et steinbrudd ytterst i fjorden. Om få år er det nåværende, nasjonale deponiet på Langøya i Oslofjorden fullt, og da er steinbruddet i Rekefjord samtidig tomt.

Jeg tror det er viktigere at det er en liten befolkning som blir berørt av et deponi i Rekefjord.

Tore Voster, selskapet Waste West
Tore Voster

Tore Voster og selskapet Waste West har ikke gitt opp konkurransen mot Norcem i Brevik.

Foto: Anders Fehn / NRK

Størrelsen vurdert

Svakhetene med anlegget i Rekefjord sammenlignet med gruvene i Brevik er først og fremst knyttet til størrelsen, og at det ligger lenger unna det farlige avfallet. Voster tror imidlertid ikke at avstand blir et viktig argument når det endelige avgjørelsen skal tas.

– Jeg tror det er viktigere at det er en liten befolkning som blir berørt av et deponi i Rekefjord, sier han til NRK.

Kan også ende i Vest-Agder

Befolkningen i Brevik har lenge kjempet mot at et nytt deponi skal plasseres der. Et mye brukt argument har vært nettopp at deponiet vil bli liggende nær befolkningen.

Også i Sokndal har planene om et deponi i steinbruddet møtt motstand.

Like store protester har det derimot ikke vært i Kvinesdal, der selskapet Lervika Miljø ønsker å etablere et nasjonalt deponi.

Ludvig Hunsbedt

Ludvig Hunsbedt er blant personene som arbeider for et deponi, som kan ha nasjonalt potensial, i Kvinesdal.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Ludvig Hunsbedt mener sjansene er gode etter å ha lest rapporten fra Miljødirektoratet.

– Vi arbeider uavhengig med planene om et deponi som kan ta imot forurenset avfall, men om det blir et nasjonalt deponi på sikt, må departementet avgjøre, sier Hunsbedt.

Norge må ha på plass et nytt sted for et nasjonalt deponi innen 2022, og Miljødirektoratet har derfor vurdert disse stedene:

  • Dalen gruver, Brevik, Porsgrunn
  • Dagbrudd, Rekefjord, Sokndal
  • Planlagt fjellhall, Lervika, Kvinesdal
  • Planlagt fjellhall, Raudsand, Nesset