Rektor: – Må legge bort alt annet

SKIEN (NRK): Mange skoleledere er frustrerte over tidsbruken og alle kravene til dokumentasjon etter den nye mobbeparagrafen trådte i kraft.

Mobbeparagrafen gir mye merarbeid

STRENGE DOKUMENTASJONSKRAV: Skolen må innen en uke ha på plass en tiltaksplan dersom en elev føler seg mobba.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Den nye mobbeparagrafen krever at skolen snarest undersøker saken dersom det er mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Det fører til at rektorer og lærere må la annet arbeid vike.

– Da må vi legge bort alt annet for å undersøke. Vi må ta kontakt med foresatte, med elevene som har observert, andre elever og lærere. Det tar veldig mye tid.

Mari Lunde, rektor Menstad ungdomsskole

Rektor Mari Lunde sier det nå blir mindre tid til planlegging, oppfølging av lærere, deltakelse i møter og å være leder i en stor bedrift.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Det sier rektor Mari Lunde ved Menstad ungdomsskole i Skien. Med 330 elever har de siden skolestart allerede undersøkt tre hendelser.

– Jeg er bekymret for all dokumentasjon som kreves med tiltaksplaner og evalueringsplaner, og at dette skal skje raskt. Jeg tror ikke nødvendigvis det blir kvalitet i den andre enden bare vi handler på kort tid.

Småting blir mobbing

Dersom en elev mener seg mobba, må skolen etter den nye mobbeparagrafen undersøke saken og handle innen en uke.

Lunde opplever at små episoder som tidligere ikke ville blitt rapportert som mobbing, nå blir det.

– Det kan være knuffing i gangen, mellom to undervisningstimer, og da kan det komme en lærer og lure på om det skal skrives et varslingsskjema på denne krenkelsen.

Risikerer fengsel

Flere rektorer NRK har vært i kontakt med understreker også det nye alvoret og ansvaret som skoleledelsen har fått.

For hvis foreldre er misfornøyd med skolens oppfølging, kan de klage til Fylkesmannen. Skolen, med rektor som øverste leder, kan bli gjort ansvarlig og i verste fall risikere fengsel.

– Jeg synes ikke noe om det. Det er få arbeidstakere i det norske samfunn som har en lovparagraf der personer kan bli straffet med fengsel. Jeg tror ikke nødvendigvis vi håndterer disse sakene bedre med denne trusselen hengende over oss.

Læreren liker meg ikke

Tord Auensen, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet i Skien

Tord Auensen i Utdanningsforbundet er kritisk til at skolen nå også skal ha ansvar for hendelser utenfor skoletida.

Foto: Gry Eirin Skjelbred / NRK

Hovedtillitsvalgt Tord Auensen i Utdanningsforbundet i Skien sier mobbeparagrafen også kan få uante konsekvenser. Han understreker at det er mye mer alvorlig når en lærer blir beskyldt i en krenkesak, men samtidig holder det at en elev opplever dette subjektivt.

– Det kan komme en elev og si at den læreren ikke liker meg. Jeg er redd for at en lærer som er kjent for å være streng, forandrer atferd for å gjøre elevene mer til lags for ikke å komme opp i en sånn situasjon.

Elev-, mobbe- og lærlingombud i Telemark

Mobbe-, elev- og lærlingombud Magnus Bekkevold mener mobbeparagrafen har ført til økt bevissthet på skolene.

Foto: privat

Magnus Bekkevold er nyansatt mobbe-, elev- og lærlingombud for de videregående skolene i Telemark. Han mener systemet må få mer tid til å sette seg før en konklusjon trekkes.

– Jeg tror dette vil gå seg fort til og at vi etter hvert som tiden går vil identifisere de sakene som er verdt å jobbe med.

Les også: