Nytt lovverk skal forebygge mobbing i skolene

Når elevene møter til første skoledag i dag, er det med et nytt lovverk som beskyttelse mot mobbing. Kommuner som ikke følger opp mobbesaker, kan straffes med tvangsmulkt.

Mobbing i skulen
Foto: May-Helen Rolfsnes / NRK

Loven ble vedtatt på Stortinget i mai og satt i verk fra og med 1. august.

– Dersom elevene føler de ikke har fått den hjelpen de trenger, eller opplever at skolen ikke har gjort nok for saken, kan de kontakte fylkesmannen. Da er det vi som skal følge opp saken videre, sier fungerende utdanningsdirektør Katharine Jakola hos fylkesmannen i Finnmark.

Katharine Jakola

- Vi håper at elever og foreldre bruker oss, sier fungerende utdanningsdirektør hos fylkesmannen i Finnmark, Katharine Jakola

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Styrket mobbevern

Loven innebærer i praksis nulltoleranse mot mobbing. I tillegg får skoleelever styrket vern mot krenkelser fra voksne i skolen. En bedre håndhevingsordning skal erstatte dagens klageordning. Sist, men ikke minst, tvangsmulkt innføres som pressmiddel mot eierne av skolene. Jakola understreker viktigheten av at ikke mobbesaker blir liggende.

– Det er veldig greit at fylkesmannen er tidlig inne i saker. Dermed er vi med på å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø. Vi håper at elever og foreldre bruker oss, sier Jakola.

Ønsker loven velkommen

I dag åpner nye Baksalen skole i Hammerfest, et praktbygg som skal huse 340 elever. Det blir dermed den største skolen i kommunen. Skolefaglig ansvarlig i Hammerfest kommune, Christer Ringheim, ønsker den nye loven velkommen.

– Loven gir en ramme, som igjen gir god forvaltning, som til syvende og sist er bra for elevene, sier han.

– Hva synes du om at det kan vanke tvangsmulkt for kommuner som ikke følger opp mobbesaker i tide?

– På en måte skulle en kanskje ha vært foruten en sanksjon av dette slaget, men jeg har forståelse for at effekten, og motivet for at man skal kunne håndtere slike saker raskt. For vår del håper jeg at vi har en såpass god praksis at vi slipper å få tvangsmulkt, understreker Ringheim.

Christer Ringheim

Skolefaglig ansvarlig i Hammerfest kommune, Christer Ringheim, ønsker den nye loven velkommen.

Foto: Privat

Elevundersøkelse

Den årlige elevundersøkelsen for 2016/17, viser at mellom seks og sju prosent av elevene ved 7. og 10. trinn i finnmarksskolene opplevde mobbing. Dette er én prosent over landsgjennomsnittet.

Hammerfest har hatt sin andel av mobbesaker, noe som i 2016 førte til at kommunen opprettet en kommunal stilling, en trivselskontakt, som skal kunne gå tidlig inn i sakene slik at mobbing kan forebygges. Nå tar kommunen nye skritt mot et bedre skolemiljø.

Lokalt samarbeid

– Den nye loven er veldig god idé med gode intensjoner. Dette ønsker vi å utvikle lokalt, og har invitert inn en rekke aktører som er involvert i områdene der barn og unge ferdes. På denne måten kan vi samarbeide om å finne de beste løsningene som kommer skoleelevene til gode. Det dreier seg blant annet om idrettslag, utekontaktene, frivillige organisasjoner og arbeidsorganisasjoner, sier Ringheim.