NRK Meny
Normal

Myndighetene anbefaler avfallsdeponi i Brevik

PORSGRUNN (NRK): Miljødirektoratet anbefaler deponi hos Norcem i Brevik.

Dalen gruve i Brevik

BEST EGNET: Miljødirektoratet mener at Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall.

Foto: Vetle Houg/Norcem / NPK

– Farlig avfall er en nødvendig konsekvens av et moderne samfunn og noe vi er forpliktet til å håndtere, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Ellen Hambro

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Foto: Lokman Ghorbani

Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at Dalen gruver i Brevik framstår som best egnet for et fremtidig deponi for uorganisk farlig avfall. Dagbruddet i Rekefjord i Sokndal kan også være aktuelt.

Ingen merbelastning

Hambro utdyper at den nordiske ordningen, der Norge i hovedsak eksporterer organisk farlig avfall, og importerer flyveaske fra andre nordiske, land fungerer godt.

– At vi peker på Dalen gruver som det beste alternativet, betyr ikke at vi utelukker Rekefjord. Konkurranse i markedet er bra, sier Hambro.

Miljødirektoratet er kjent med at det er lokal motstand mot deponiplanene.

– På begge stedene har vi vurdert at et deponi for uorganisk, farlig avfall ikke vil føre til en vesentlig økning i belastningen på nærmiljøet ut fra dagens nivå, sier Hambro.

Trenger ny lagringsplass

Det er Klima- og miljødepartementet (KLD) som har bedt Miljødirektoratet vurdere hvilke steder i Norge som egner seg best til å ta imot farlig avfall.

Deponiet på Langøya utenfor Holmestrand er i ferd med å fylles opp, og innen 2022 må Norge ha på plass nye løsninger. Miljødirektoratet har derfor vurdert disse stedene:

  • Dalen gruver, Brevik, Porsgrunn
  • Dagbrudd, Rekefjord, Sokndal
  • Planlagt fjellhall, Lervika, Kvinesdal
  • Planlagt fjellhall, Raudsand, Nesset

Jan Erik Parr

Jan Erik Parr i Vern om Grenland er ikke overrasket.

Foto: Stian Wåsjø Simonsen / NRK

Forretningsmessig syn

Jan Erik Parr i Vern om Grenland sier han ikke er overrasket.

– Dette var som forventet. De har tydeligvis ikke fått noe nyttig informasjon i den perioden de har holdt på å undersøke, helt tilbake fra mai 2015. Det er jo trist.

Parr mener at Miljødirektoratet har landet på Brevik utfra et bedriftsøkonomisk ståsted, med referanse til blant annet transport. Han mener at de ikke har tatt innover seg de miljømessige konsekvensene.

– De ignorerer politikerne i Porsgrunn bystyret, som bør kunne dette med industri, miljøvern og sikkerhet best.

Skuffet ordfører

Ordfører i Porsgrunn, Robin Kåss (Ap) sier han har snakket med flere skuffede mennesker fra Brevik, Grenland og Porsgrunn mandag.

– Denne lokasjonen er veldig nærme bebyggelse, og dette er et område hvor vi ikke ønsker den type aktivitet, sier han.

– Hører hjemme i Stortinget

Øystein Dalland

Øystein Dalland i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Øystein Dalland i Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik synes det var overraskende mye materiale, som kom frem i dag. Han mener at Miljødirektoratet har gått langt i å lage en konsekvensanalyse for alle alternativene

– Regjeringen må i alle fall sørge for at denne saken ikke behandles isolert. Den hører hjemme i Stortinget, sier Dalland.