– Det er blitt et utrolig flott område

Langøya utenfor Holmestrand forbindes med farlig avfall, men lørdag ble et 80 mål stort område åpnet for publikum.

Styreleder i NOAH AS, Bjørn Rune Gjelsten, og Re-ordfører Thorvald Hillestad.

Styreleder i NOAH AS, Bjørn Rune Gjelsten, og Re-ordfører Thorvald Hillestad stod for den offisielle åpningen lørdag. Også klima- og miljøminister Vidar Helgesen var til stede.

Foto: Roar Hansen/NOAH

– Det er blitt et utrolig flott område. Man har virkelig lagt seg i selen for at dette skulle bli mest mulig likt slik det en gang var, sier Re-ordfører Thorvald Hillestad (Sp).

Han forteller videre at det er gjort en stor innsats for å få tilbake de plantene som egentlig hører til på øya.

– De har funnet frø på blant annet Kommersøya, som i likhet med Langøya er en kalksteinsøy, og prøvd å dandere det slik at det ser bra ut.

I tillegg er det bygget en kopi av Tordenskjolds krutthus på øya.

– Tordenskjold var mye i Holmestrand i sin tid, under den såkalte elleveårskrigen, og da var det et krutthus på Langøya, forteller ordføreren.

Bjørn Rune Gjelsten.

Styreleder i NOAH AS, Bjørn Rune Gjelsten, var på Langøya i forbindelse med åpningen.

Foto: Roar Hansen/NOAH

Enorme kratre fylles igjen

I 1899 begynte et industrielt uttak av kalkstein på øya, for bruk i sementproduksjon. Frem til 1985 ble det tatt ut 45 millioner tonn stein.

Resultatet er to enorme kratre under havnivå.

NOAH

TRYGT: Langøya ligger i Holmestrandsfjorden og hører til Re kommune. Siden 1985 har farlig avfall blitt deponert i to store kratre på øya, men deponisjef Ann-Cathrin Stridal sier området som nå åpnes for publikum er helt trygt. (arkiv)

Foto: NOAH / NRK

I dag er det et behandlingsanlegg for uorganisk farlig avfall på øya. Avfallet er av NOAH gjort om til et stabilt og miljøtrygt materiale som brukes til å fylle igjen kratrene, opplyser selskapet.

Det er 80 mål i det såkalte Nordbruddet som nå er gjort tilgjengelig for allmennheten igjen.

– Hva er fremtidsplanen for resten av øya?

– Det er foreløpig ikke spikret, men de fyller fremdeles i det såkalte sydbruddet. Det vil være fylt opp i cirka 2030, så skal det rehabiliteres på samme måte. Det er totalt 1 000 mål på Langøya, og det er ikke sikkert at alt skal være friområde. Kanskje det blir næringsvirksomhet der igjen, eller hus og hytter, sier Hillestad.

Har satt opp gjerder

Administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH sier at den jobben som er gjort på nordsiden, etter hvert også vil gjøres på resten av øya.

– Fra 2030–2032 vil allmennheten kunne bruke hele området over deponiene, sier han.

Hartmann opplyser videre at det er en kai på nordsiden som folk kan benytte, og at det er satt opp gjerder som grenser mot virksomheten som fortsatt foregår på øya.

– Vi synes det er veldig morsomt at vi driver en virksomhet som gjør at vi nå faktisk kan, på en trygg og god måte, levere tilbake området som et friluftsområde. Det er en bekreftelse på at det vi holder på med er trygt.