Propagandakrig om deponiet

Samtidig som Huseiernes Landsforbund annonserer om folkemøte mot deponiplanene i Brevik, har også NOAH rykket inn store helsides annonser i fylkesavisene i Telemark.

Propagandakrig om deponi

ANNONSERER: Huseiernes Landsforbund og NOAH har hatt annonser med motsatt budskap med få siders mellomrom i Varden og Telemarksavisa.

Foto: Faksimile fra Varden

Distriktsleder Thor Johan Larsen i Huseiernes landsforbund vet ikke hvorfor dette skjer samtidig.

– Det tør jeg ikke svare på. Jeg visste ikke at NOAH hadde planer om å annonsere. Vi har planlagt dette folkemøtet over tid, så får NOAH styre sitt.

Thor Johan Larsen, leder Huseiernes Landsforbund Telemark

Thor Johan Larsen i Huseiernes landsforbund sier interessen for deponimøtet i Brevik er stor

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Han ønsker ikke å spekulere i årsaken til at NOAH nå velger å annonsere.

– Men det kan jo tyde på at de ønsker å skape en motvekt.

Til folkemøtet forbundet skal arrangere i Brevik kommende mandag, er det så langt drøyt 60 påmeldte. Larsen sier det er kommet mange støtteerklæringer fra både medlemmer og ikke-medlemmer.

Vurderer søksmål

På møtet skal det vurderes om det er grunnlag for å gå til søksmål, dersom det blir vedtatt å legge deponiet til Brevik.

– Dersom dette er fånyttes, så må vi vurdere om vi bare må akseptere det, eller kreve erstatning dersom disse boligeierne blir påført et tap.

– Og hvem vil dere da saksøke?

Her snakker vi naborettslig, så det vil primært være NOAH.

NOAH har valgt å svare på e-post, men har ikke kommentert søksmålet.

Annonserer trygghet og forsvarlighet

En av de helsides annonsene viser Herøya industripark i Porsgrunn. NOAH forteller at de deltar i den store opprydningsaksjonen i Grenland og har behandlet over 200 000 tonn avfall på en trygg og forsvarlig måte. NOAH beskriver seg som et av Nordens ledende miljøselskap, som tar ansvar for forbrukerens og industriens avfall.

Thor Oscar Bolstad

Thor Oscar Bolstad sier opprydninga på Herøya hadde stoppet opp uten NOAH:

Foto: Tania Ripoll / NRK

Thor Oscar Bolstad, direktør for Herøya industripark, er også avbildet. Han sier NOAH og deponiet på Langøya har vært viktig for opprydningen på Herøya.

– Vi måtte ta en grundig runde på om vi skulle være med på annonsen da vi fikk henvendelsen, men vi fant ut av i kunne uttale oss.

Den andre helsides annonsen er med NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten og et oversiktsbilde av anlegget på Langøya utenfor Holmestrand. I annonsen heter det at NOAH skal investere over 300 millioner kroner i gjenoppbygningen av Langøya, til det beste for allmennheten.

Avviser annonsesammenheng

Styreleder Sten-Arthur Sælør i NOAH AS skriver i en e-post at det ikke er noen sammenheng mellom deres annonser og synspunktene som Huseiernes Landsforbund har kommet med.

Bjørn Rune Gjelsten i NOAH-annonse

NOAH-eier Bjørn Rune Gjelsten sier i annonsen at det er viktig for ham å gi noe tilbake til nærmiljøet.

Foto: Faksimile fra Varden

– Våre annonser var ferdige før vi hadde kunnskap om de utspill som er kommet fra Huseiernes Landsforbund.

Videre i e-posten viser Sælør til at telemarksavisene over lang tid har hatt en omfattende omtale av NOAHs planer i Brevik og virksomheten på Langøya. NOAH ønsker derfor å informere om hvilke oppgaver NOAH ivaretar og den virksomheten selskapet har i dag.

– Vi ønsker å vise at NOAH er en viktig brikke i norsk miljøindustri.

Les også: