Museumsdirektør: – På grensen til gravskjending

Denne uken dykket miniubåter ned i Tinnsjøen, for å gjøre nye opptak av en ferge som ble senket av norske sabotører under en tungtvannsaksjon i 1944.

Dykking i Tinnsjøen

Her gjennomføres dykk i Tinnsjøen i Telemark. Under vannoverflaten, 430 meter ned, ligger vrakrestene av DF Hydro.

Foto: Torstein Kiserud

430 meter under vannoverflaten i Tinnsjøen ligger DF Hydro. Ombord i fergen ligger det fremdeles tønner med tungtvann fra andre verdenskrig.

Tønner med tungtvann

Bildene viser tydelig tønnene med tungtvann som fortsatt befinner seg ombord.

Foto: Torstein Kiserud

Denne uken dykket private aktører ned til fergen ved hjelp av miniubåter, for å ta ny film og nye bilder. Det er 12 år siden sist det ble tatt bilder av fergevraket.

– Vi skal lage et historisk dokument, som skal leveres over til Riksantikvaren, forteller Thor Olav Sperre i Sperre AS, som er en av aktørene som deltar i dykkingen.

Oppgitt over dykkingen

Runar Lia

Direktør på Norsk Industriarbeidermuseum, Runar Lia, mener det har blitt dykket nok i området.

Foto: Petter Melsom / NRK

DF Hydro ble senket som en del av en tungtvannsaksjon for over 70 år siden. Aksjonen skulle hindre at Tyskland fikk tak i tungtvann som befant seg ombord.

Men ikke alle er begeistret for de nye filmopptakene. Det var 47 mennesker ombord i fergen da den gikk ned, og 18 personer omkom under aksjonen. Vraket er deres gravsted.

– Det er en trist historie, og vi har allerede fått dokumentasjon på at det befant seg tungtvann ombord og at fergen ligger der den ligger. Dette er et kapittel som vi burde avslutte nå, sier Runar Lia som er direktør på Norsk Industriarbeidermuseum på Rjukan.

Dykking i Tinnsjøen

Aktørene mener ny teknologi kan føre til nye bilder som vil lære nordmenn mer om hendelsene i 1944.

Foto: Torstein Kiserud

Forståelse for følelsene

Det er initiativtakerne Stiftelsen Deuterium, Sperre AS og Samlerhuset som utfører dykkene ned til jernbanefergen. De tre sier de gjør det for studier, dokumentasjon og historie.

Vibece Furseth

Vibece Furseth er administrerende direktør i Samlerhuset.

Foto: Petter Melsom

– Vi gravskjender ikke. Dette er et dokument for fremtiden, og det tror jeg blir verdifullt å ha, sier Vibece Furseth som er administrerende direktør i Samlerhuset.

Furuseth sier hun har forståelse for at det er bundet sterke følelser til vraket og området det ligger i.

– Men vi følger de retningslinjene som er satt i forbindelse med verneverdige minner. Vi mener krigshistorien er noe av det viktigste vi har, og det er viktig å formidle dette videre, sier hun.

Bilde av DF Hydro

DF Hydro var en dampdrevet jernbaneferge.

Foto: Erik Five Gunnerud

Gir bort tungtvann

Det har tidligere blitt foretatt to dykk ned til vraket i Tinnsjøen. I 1993 og i 2004 ble det hentet opp til sammen tre tønner med tungtvann fra fergen, for dokumentering.

Tønnene har vært lagret i en garasje siden de ble hentet opp, men nå frigjøres tønnene fra eieren, og vannet skal tappes over på ampuller.

– Da blir det tilgjengelig for historieinteresserte nordmenn, sier Furuseth.

Tungtvannsampull

Slike ampuller med tungtvann blir snart tilgjengelig for dem som måtte ønske å eie en.

Foto: Petter Melsom / NRK