NRK Meny
Normal

Leksjon i rettslære

Aktor, statsadvokat Kjetil Omholt, ga retten en leksjon i rettslære under sin prosedyre mot den tidligere politimannen i dag.

Statsadvokat Kjetil Omholt

- Det er en magefølelse for drap, men vi kan ikke dømme etter magefølelsen, sier aktor, statsadvokat Kjetil Omholt.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

- Det er en magefølelse for drap, men vi kan ikke dømme etter magefølelsen, sa aktor, statsadvokat Kjetil Omholt i retten torsdag.

Poenget hans var å gjøre det helt klart at tiltalte ikke stilles til ansvar for drap. Statsadvokaten tok seg god tid til voksenopplæring, da han begynte sin prosedyre under rettssaken i dag.

En 42 år gammel tidligere politimann er tiltalt for å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i en hjelpeløs tilstand, og denne handlingen hadde døden til følge.

Drap ble ikke bevist

Både i forkant og under rettssaken har det svirret i pressen spørsmål om ikke mannen skulle vært tiltalt for drap. 42-åringen ble høsten 2013 siktet for drap, men denne siktelsen ble senere frafalt. Det var dette faktumet at drapssiktelsen ble frafalt, Omholt brukte tid på under prosedyren torsdag morgen.

– Man skal ikke prøve en sak og se om det går, det er ikke slik vårt rettssystem fungerer, sa Omholt.

Han fortalte retten at det er anklagerprinsippet som gjelder.

– Det er påtalemyndigheten som reiser straffesak. To vilkår må være på plass, vedkomne saksbehandler hos påtalemyndigheten skal være overbevist om skyld. Det andre vilkåret er at saksbehandleren mener at bevisene er så sterke at de kan lede til dom. Dersom disse to kriteriene ikke er oppfylt, skal saken henlegges eller det skal tas ut en mildere form for tiltale, forklarte Omholt.

Som en henleggelse

Bakgrunnen for at 42-åringen først ble siktet for drap, forklarer han slik:

– For å kunne siktes for drap, må det være mer enn 50 prosent sannsynlighet for at drapet har skjedd. Påtalemyndigheten innstilte på drap fordi det var mer en 50 prosent sannsynlig at tiltalte hadde gjort dette. Da jeg vurderte saken, kom jeg til at det ikke var bevis nok, sa Omholt.

Han viste også til at riksadvokaten har vært inne og sett på saken, og støttet dem i at de frafalt drapssiktelsen.

– Riksadvokaten vurderte dette nøye, og besluttet å ta ut tiltalen. Drapssiktelsen er ikke henlagt, men nedjustert, men rettslig sett har den samme funksjon som en henleggelse, forklarte han.

Omholt påpekte viktigheten av å holde på dette rettsprinsippet.

– Bevisene svikter for en drapshandling, vi vet ikke at han skal ha hjulpet henne over rekkverket, sa Omholt.