Hopp til innhold

– Bør ikke dømmes etter hovedtiltalen

Forsvarer Arne Lie legger ned påstand om at den tiltalte ekspolitimannen ikke dømmes for hovedtiltalen om å ha forlatt Linn Madelen Bråthen i en hjelpeløs tilstand. Han mener straffen for falsk forklaring bør være på mildeste måte.

Forsvarer Arne Lie

Forsvarer Arne Lie er i gang med sin prosedyre.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Forsvarer Arne Lie sa i retten torsdag at påtalemyndigheten konstruerer historien om hva som skal skjedd da Linn Madelen Bråthen døde.

– Her er det laget en faktafremstilling, som slik jeg ser det, bærer preg av spekulasjoner. Man bruker noen bevis som faktum, mens man legger andre bevis vekk. Noen tror man på, noen tror man ikke på, sier forsvarer Arne Lie.

Forsvareren trakk frem at en tidligere politietterforsker i Vestfold hadde trukket sammenligninger til eventyrene.

– Dette er som en historie hentet fra Andersen og Moe, refererte Lie.

Les også:

Han sier videre at han er forundret over at aktor legger det frem som en "drapssak-light".

Også Lie trekker frem rettsprinsippene som skal gjelde i retten, slik også aktor, statsadvokat Kjetil Omholt gjorde i retten torsdag formiddag.

Styrket tiltaltes forklaring

Forsvareren mente at tiltaltes forklaring har blitt styrket gjennom vitneforklaringen til avdødes mor.

– Moren fortalte i sin forklaring at det kunne tenkes at avdøde gikk fra mobilen sin. Det kunne skje hvis hun var sint eller lei seg. Hun kunne da være borte en stund for så å komme tilbake like blid, sier Lie,

Et av temaene under rettssaken har vært hvorfor Linn Madelen Bråthen gikk uten mobilen sin.

– Denne vitneforklaringen er viktig, den styrker vitneforklaringen til 42-åringen. Hun var lei seg da de gikk fra grillfesten, så gikk det en tid, og så var hun blid og glad igjen, slik tiltalte forklarer, sier Lie.

Han mener det forklarer hvorfor det ikke var noen krangel på broa, slik tiltalte forteller. Forsvareren trekker frem at avdøde var lei seg før de gikk ut den kvelden. Han minner retten om at det ikke er uvanlig at tiltalte og Linn Madelen Bråthen gikk tur når hun var lei seg.

- "Det gjelder å lufte hodet", som tiltalte sa, og de gikk ut. Noen timer senere er hun i godt humør igjen, slik tiltalte forteller fra brua, sier Lie.

Videre la han vekt på tiltaltes troverdighet i måten har forklarer seg på.

– Tiltaltes forklaring er detaljert. Han har hele tiden tatt forbehold om at han har tatt feil om detaljene. Han har sagt konsekvent at det kan være annerledes, men at det er slik han husker det, sier Lie, og siterer tiltalte:

"Det er det som sitter i mitt hode, men jeg kan ha tatt feil."

Forsvareren mener at dette ikke må brukes mot ham, det at han er sannferdig i sin forklaring, og at han samtidig er ydmyk på at han kan huske uklart. Lie spør videre retten:

– Er det en fornuftig rimelig grunn til å legge hans forklaring for hva som har skjedd.

Les også:

– Ingen sammenfallende forklaringer

Lie ber retten legge til grunn det faktum at de gikk fra hverandre på broen, at hun klatret over gjerdet og at hun deretter ropte på ham.

Forsvareren trakk frem at aktor legger til grunn at det har vært en krangel, utfra hva vitner. Denne konklusjonene er ikke Lie enig i.

– Det er ingen sammenfallende forklaringer om hva som har skjedd. Samme momenter, ja, men ingen sammenfallende forklaringer, sier forsvareren i retten.

Videre sa han:

– Vi må tro at disse lydobservasjonene er korrekte, men vi må også tro at det har kommet lyder fra andre steder en broa. Så noe av dette må retten filtrere bort. Men, på den annen side, som tiltalte har sagt fra første dag, det kan ha vært noen lyder på broa som han ikke husker. Det lange ulet, må man anta at stammer fra Linn Madelen Bråthen, sier Lie.

– Det var ikke et erotisk forhold

Når det gjelder den erotiske dialogen mellom tiltalte og avdøde, trekker forsvareren frem at tiltalte selv har fortalt at det finnes flere historier.

Forsvareren mener det styrker tiltaltes troverdighet.

– Tiltalte har sagt at han kunne ønske at det var et kjærlighetsforhold mellom ham og Linn Madelen Bråthen, for da hadde ikke dette blitt en så stor sak. Det var ikke et slikt forhold, men hadde det vært det, hadde det bare vært et utroskap mot kona og bestekameraten, da hadde det ikke vært et så stort tema som det har blitt under denne rettssaken, sier Lie.

Vitnene på broa

Forsvarer Arne Lie går igjennom tidsangivelsene fra kameraene, og hva vitnene som kjørte over broa den natten, har observert.

Vitnene har pekt ut hvor de omtrent har sett avdøde og tiltalte. Lie peker på at vitneobservasjonene om hvor Linn Madelen Bråthen og 42-åringen ble sett spriker.

- Fordi tidspunktene er så like, viser dette at minst to av dem har tatt feil. Jeg tar med dette for å vise hvor vanskelig det er å være vitne, forklarer Lie.

Forsvareren mener retten må tenke seg at 42-åringens historie faktisk er den som er sann. Videre ber han retten se på om det kan hende at tiltalte, som privatperson, ikke politimann, opplevde dette så sterkt at han gikk inn i et traume.

Videre trakk Lie frem at det er uklarheter rundt Linn Madelen Bråthens helsesituasjon.

– Helsesituasjonen hennes er meget dårlig belyst, sier Lie.

Forsvareren ønsker at dette kom bedre frem under rettssaken.

– Er det grunn til å tro at 42-åringen skulle vite dette, når venninnene og samboer forteller om kvinnen som ser fremover i livet, som ønsket seg barn, som hadde fremtidsvyer. Skal tiltalte være i stand til å se at avdøde skulle ønske å skade seg? Spør forsvareren retten, hvorpå han selv svarer:

– Nei.

– Det er ikke fremlagt noe bevis på at det var slik, sier Lie.

Straffeutmåling

Da forsvareren kom til straffeutmåling, tok han igjen opp tiltaltes forklaring og hans traume, som ifølge tiltalte har kommet som følge av det som skjedde.

– Dette skulle vi gjerne hatt bedre belyst, gjennom en psykiatrisk sakkyndig, men det fikk vi ikke. Det er ikke bevist at han ikke har fått et slikt traume, sier Lie.

Det at han har forklart seg falsk som vitne, er det som er straffbart i denne saken. Han mener at løgnene ikke i noen særlig grad satte andre i en vanskelig situasjon.

– Familien hennes var ute og lette unødig, men ut over det har ikke hans falske forklaring vært til skade for noen. Han har heller ikke hatt noen personlig utbytte av disse løgnene, sier Lie.

Forsvareren viser til saker han mener kan sammenlignes med det tiltalte har gjort. I den ene saken ble noen dømt til samfunnsstraff, i den andre til 45 dagers fengsel.

Forsvarer Arne Lie legger ned påstand om at 42-åringen frifinnes for post 1, som gjelder å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand med døden til følge. Videre ber Lie om at eks-politimannen dømmes på mildest mulig måte.

Dom i saken faller innen 6. oktober 2014.