NRK Meny
Normal

Kommunene får millioner til helsesøstre - brukes til noe annet

PORSGRUNN (NRK): Til tross for millionsatsing fra regjeringen, har få kommuner ansatt flere helsesøstre. I år vil regjeringen belønne kommunene som bedrer helsetilbudet til barn og unge.

Helsesøster Kjersti Tørre Larsen med Mali og Linn Kaarstein

FLERE HELSESØSTRE: I Porsgrunn ble det i fjor opprettet nesten to nye helsesøsterstillinger.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

Mali (16 måneder) og mamma Linn Kaarstein kommer inn døren på Sentrum helsestasjon i Porsgrunn. Godt plassert på mammas fang skal Mali få vaksine.

Helsesøstrene her er blant dem som i fjor fikk styrket sin stillingsbrøk.

For i flere år har regjeringen gitt rundt 200 millioner kroner årlig til kommunene for å øke antallet helsesøstre. Pengene har vært gitt i tråd med en bred oppslutning i Stortinget.

Fanger opp problemer

Tall NRK har samlet inn fra Fylkesmennene viser at få kommuner har brukt pengene til dette. I Nordland bekrefter 18 av 44 kommuner at det ikke har vært noen økning av stillinger i 2014 eller 2015.

I Sør-Trøndelag var det i samme periode under halvparten av kommunene som brukte pengene på helsestasjon eller skolehelsetjenesten. Kartleggingen i Hedmark viser at kapasiteten ikke har økt i særlig grad.

Tall fra Fylkesmannen i Telemark viser at 11 av 18 kommuner ikke har brukt pengene som tenkt. Rådgiver Lillian Olsen Opedal påpeker at helsesøstrene i tillegg til å veie og måle barna, ofte er dem som oppdager når noe er galt.

– Elevene kommer på skolen og klager over en eller annen fysisk ting, vondt i en fot, og så viser det seg at det kanskje ikke er det som er problemet.

Forebyggende

Helseminister Bent Høie (H)

Helseminister Bent Høie øremerker pengene i år.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Opedalen tror noe av grunnen til den manglende satsingen, er at politikerne ikke tenker på de ekstra oppgavene som er lagt til helsestasjonene og skolehelsetjenesten, så som psykososial oppfølging. Her mener hun en helsesøster kan jobbe forebyggende, fordi de følger barna fra fødsel og ut videregående skole.

– Det er ufarlig å gå til helsesøster, det er et godt innarbeidet tilbud. Det er et lavterskeltilbud og det skal være lett tilgjengelig.

Les også:

Nå øremerkes pengene

Pengene har vært gitt som såkalte frie midler, det vil si at kommunen selv kan bestemme hva de brukes til. I år kommer det for første gang øremerkede penger. Det skriver helseminister Bent Høie i et brev til alle landets ordførere. I tillegg til årets 200 millioner kroner som frie midler, gis 100 millioner kroner som belønningsmidler. Disse kan kommunene få, dersom de øker andelen helsesøstre.

Virksomhetsleder Gro Haakanes ved Sentrum helsestasjon i Porsgrunn

Virksomhetsleder Gro Haakanes ved Sentrum helsestasjon i Porsgrunn.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

– Før 2015 fikk vi ingen ting av de pengene (fra regjeringen), men fra 2015 fikk vi hele potten og de gikk til skolehelsetjenesten i barneskolen, 1,7 stilling, sier virksomhetsleder Gro Haakanes i Porsgrunn.

Ved Sentrum helsestasjon i Porsgrunn sitter Mali tett inntil mamma. Gråten kommer idet sprøyten settes i låret av en helsesøster som nå har fått selskap av flere i Porsgrunn.