NRK Meny
Normal

Helsesøstre roper varsku: – Ikke godt nok tilbud til flyktningbarn

Over 4000 unge, enslige flyktninger skal bosettes i norske kommuner i år, men sykepleierne selv mener de ikke er rustet for å gi dem god nok helsehjelp.

Einslege mindreårige asylsøkjarar på Hvalstad mottak i Asker

Helsesøstre roper nå varsku om at kommunene ikke vil være i stand til å gi et godt helsetilbud til enslige mindreårige flyktninger.

Foto: Gunn Evy Auestad / NRK

I en rundspørring gjort av Sykepleierforbundet, svarer en rekke helsesøstre at deres kommune ikke er skodd for å gi enslige mindreårige flyktninger et godt helsetilbud.

– Kritiske områder

– Spesielt området psykiske helse og oppfølging av psykisk helse, og det med smittevern er kritiske områder, sier nestleder i landsgruppen for helsesøstre i Sykepleierforbundet, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, til NRK.

Satser på helsesøsterutdanning

Nestleder for helsesøstrene i Sykepleierforbundet, Anne Kjersti Myhrene Steffenak, sier mange helsesøstre er bekymret for det tilbudet de kan gi enslige mindreårige flyktninger.

Foto: Anne Kari Løberg / NRK

En fersk undersøkelse viser at bemanningen i skolehelsetjenesten er under av det halve av det Helsedirektoratet anbefaler.

Det til tross for at kommunene har fått økte rammer for å bygge opp helsetilbudet i skolene og på helsestasjonene. Bare i år gir regjeringen 200 millioner ekstra til kommunene for å styrke dette helsetilbudet.

En varslet krise

Det har lenge vært snakket om at de enslige mindreårige flyktningene vil gi kommunene store utfordringer. Bølgen av asylsøkere i høst brakte med seg en stor gruppe yngre flyktninger under 18 år som ikke har med seg omsorgspersoner.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, har bedt kommunene bosette over 4600 enslige mindreårige flyktninger i år. Kommunene har så langt bare sagt ja til opp mot 2000 av dem.

Kommunene vegrer seg, fordi dette er en krevende gruppe på mange måter. De skal gis skoletilbud, følges opp utenom skoletid i en boligsituasjon, og gis et helsetilbud etter å ha levd i krigssituasjoner der de kommer fra. Nå er det altså helsesøstrene som slår alarm.

Helsesøstre må få økt kunnskap om flyktningenes situasjon og hvilke behov de har, er konklusjonen i Sykepleierforbundets undersøkelse.

– Trenger trygge voksne

Samtidig er det ekstra viktig at flere etater i kommunene samarbeider godt, mener Steffenak.

– Flere instanser må gå sammen. Skolen, sosialtjenesten og helse må snakke sammen, sier hun.

Det støtter avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Bente Moe.

– Vi anbefaler at kommunene organiserer nettverk og team for å sørge for en helhetlig tjeneste, og for å ta vare på de som står i disse tjenestene. Det kan være tungt arbeid. Så er det viktig å huske at de ungdommene og barna som kommer trenger trygge voksne å forholde seg til.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger