NRK Meny
Normal

Har stanset bedrifter og inndratt millionbeløp

Et samarbeid mellom etater på tvers av fylkesgrenser, har hittil i år stanset flere bedrifter og ført til inndragelse av millioner av skattekroner.

Ulovlig verksted

ILLUSTRASJONSBILDE: Bildet viser et verksted Arbeidstilsynet kontrollerer.

Foto: Arbeidstilsynet

– Her er det både sosial dumping, dårlig HMS-arbeid og lav lønn.

Storkontroll i byggebransjen

ILLUSTRASJONSBILDE: Politiet, Skatteetaten, Nav og Arbeidstilsynet holder storkontroll i byggebransjen.

Foto: Lorentz Berg / NRK

Det sier Marianne Pedersen i Arbeidstilsynet. På et møterom hos Skatt Sør i Skien oppsummeres de siste ukenes fellesaksjon, mot en bransje det er funnet uregelmessigheter hos tidligere.

Gir resultater

Så langt i år er 14 bedrifter eller personer, i Vestfold, Buskerud og Telemark, stanset som en følge av et samarbeid mellom Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og politiet. Det er også avdekket fem nettverk der etatene mistenker planer om lovbrudd.

1000 personer har blitt sjekket for lovlig opphold i landet, 10 er utvist, og 14,6 millioner kroner er inndratt i form av skatt, avgifter eller gebyr.

– Når vi kommer samlet er det lettere for oss å avsløre dem som jukser, forteller Jens Erik Holmås, som er prosjektleder for «Akrim» i Telemark, Vestfold og Buskerud.

AKRIM

Fra v. Odd Høiås leder økoteam politiet, Marianne Pedersen tilsynsleder Arbeidstilsynet, Jens Erik Holmås prosjektleder Akrim og ansatt i Skatt Sør, Jonas Resarè, kemneren i Grenland

Foto: Roald Marker / NRK

Visste ikke hva andre etater gjorde

Det er gått litt over ett år siden samarbeidet mellom Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og politiet startet. Regjeringen tok i 2015 initiativ til et styrket samarbeid. Bakgrunnen er de store, negative konsekvensene arbeidsmarkedskriminalitet har.

Da det ble bestemt at etatene skulle samarbeide, ble en del formelle hindringer fjernet. Blant annet taushetsplikten.

– Vi etterforsket de samme sakene, men gjorde det parallelt. Den ene etaten visste ikke hva den andre gjorde. Nå er dette endret og vi er mer slagkraftige, sier Odd Høiås som er leder for økoteamet hos politiet.

Den første store aksjonen de fire etatene hadde sammen var våren 2015. 22 kontrollteam reiste da rundt til 378 bedrifter.

Rask omstilling

Etatene holder nå møter en gang i måneden, men reiser rundt på kontroller langt oftere. Ifølge etatene selv er samarbeidet effektivt, men prosjektleder Holmås sier motparten aldri henger langt etter.

– Da må vi tenke smartere enn dem. Flytter de den lysskye virksomheten til kveldstid, må vi kontrollere dem på andre tider av døgnet, sier han.