Sjokkrapport avslører grove brudd i utelivsbransjen

8 av 10 bedrifter i utelivsbransjen bryter arbeidsmiljøloven. – Yngre ansatte og asylsøkere blir utnyttet av useriøse arbeidsgivere, sier Arbeidstilsynet.

arbeidsforhold case

ANSATT: Nilza Gomez jobber i utelivsbransjen, verstingen når det kommer til brudd på arbeidsmiljøloven. Hun stortrives på jobb, og tror ikke hun går glipp av noe selv om hun ikke kjenner til alle rettighetene sine som arbeidstaker.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Nilza Gomez står på kjøkkenet til Scandic hotell på Helsfyr. Hun vasker salat før kveldens gjester ankommer. Arbeidstilsynet har undersøkt arbeidsforholdene til mer enn 3000 bedrifter det siste året, inkludert hennes. Under inspeksjonene viste det seg at 80 prosent har begått lovbrudd. Hotellet 18-åringen jobber på er et av de få stedene som overholder arbeidsmiljøloven, og det er hun glad for.

Av alle bruddene som begås er det oftest yngre arbeidstakere og innvandrere som blir utnyttet.

Bruddene Arbeidstilsynet har avdekket gjelder arbeidsavtaler, manglende overtidsbetaling, sosial dumping og ulovlig arbeidskraft, samt en rekke mindre alvorlige lovbrudd. Selv om det er arbeidsgivernes ansvar, lar mange seg utnytte fordi de ikke vet hva de har krav på sier kildene NRK har snakket med.

– Kjenner du til rettighetene dine som arbeidstaker?

– Jeg kan ikke si jeg er sikker, men jeg vet jeg har krav på en pause om dagen og at en vanlig arbeidsuke for meg er på 37,5 time, sier Gomez.

arbeidsforhold tillittsvalgt

– Her er vi tariffbundet og 97 prosent av de ansatte er organisert i fagforeninger, sier tillitsvalgt og servitør Helena Bozicevic.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

På samme hotell møter vi servitør Helena Bozicevic. Hun er tillitsvalgt for hotellets 70 ansatte. Selv om hun stortrives, er hun overbevist om at ikke alle i bransjen er like heldige som henne.

– Vår bransje ser muligheten til å få billig arbeidskraft, og useriøse arbeidsgivere benytter seg av det, forteller hun til NRK. Selv er hun fra Kroatia og er en av tjue nasjonaliteter som jobber på hotellet.

– Mange innvandrere vet ikke at de har de samme rettighetene som nordmenn, og blir lettere utnyttet hvis de ikke får hjelp, sier Bozicevic.

– Oppdaget du rettighetene dine sent?

– Ja, jeg kom fra tidligere Jugoslavia og turte ikke å kreve noe som helst. Nå har jeg funnet meg selv i Norge. Jeg hadde ikke den muligheten i mitt eget land, forteller hun.

Unge og asylsøkere utsatt

Arbeidstilsynets funn viser at de fleste bedrifter gir arbeidsavtaler til sine ansatte, men at under halvparten oppfyller minimumskravene. Og 4 av 10 ansatte i overnatting- og service bransjen får ikke overtidsbetalt.

– Det er ingen bedring, og likevel bør det jo være i alles interesse å fikse dette. Tallene er urovekkende høye, sier Trine Hammer, nasjonal prosjektleder og seniorinspektør i Arbeidstilsynet.

Asylsøkere og unge mennesker er spesielt sårbare for useriøse arbeidsgivere som vil utnytte dem

Trine Hammer, Arbeidstilsynet

De samarbeider med politiet, tollvesenet og skattemyndigheter, og kan i siste instans anmelde eller gi overtredelsesgebyr til bedriftene som har begått lovbrudd. Overnatting- og serveringsbransjen ligger spesielt dårlig an som en av de største sysselsetterne av unge og utenlandske borgere. Det er arbeidstakere som ofte har sitt første møte med det norske arbeidslivet.

– Utsatte grupper er asylsøkere som har fått avslag på søknaden og ikke har andre måter å tjene penger på, og unge mennesker som ikke er klar over rettighetene sine. De er sårbare for useriøse arbeidsgivere som vil utnytte dem, forklarer hun.

servitør på hotell

Bordene skal bli pene før gjestene kommer. Og hvis servitørene jobber overtid, ja da får de overtidsbetalt på Scandic hotell i Oslo.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Et ulovlig konkurransefortrinn

Det er billigere å ikke følge reglene, og det er ikke alltid et konkurransefortrinn å gi de ansatte den lønnen de har krav på. Hotelldirektør Trond Solstad-Nilsen er overrasket.

Trond Solstad-Nilsen

– Loven er til for å følges - store som små, sier hotelldirektør Trond Solstad-Nilsen ved Scandic hotell på Helsfyr.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

– Det er ikke gøy å være en del av en bransje med så høye tall for lovbrudd, men det er nyanser her. Ikke alle bruddene er like alvorlige, men som bransje kan vi ikke være kjent med slike tall som 8 av 10. Loven er til for å følges, sier Scandic-direktøren til NRK.

Fellesforbundets forbundssekretær, Clas Haarek Delp, er ikke like overasket.

– Man blir alltid skuffet når det er så massivt tilsyn og bransjen scorer så dårlig. Arbeidstilsynet er også på tilbudssiden når det gjelder å veilede bedrifter til å gjøre riktig, men likevel har det ikke blitt bedre, sier Delp.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger