Må venne seg til mindre eller ingen kontor

SKIEN (NRK): Nye regler begrenser antall kvadratmeter hver enkelt ansatt trenger.

Arne Malme

TRIVES PÅ KONTORET: Assisterende fylkesmann Arne Malme har god plass i dag. Det blir det slutt på når de ansatte i Skien må flytte til hovedkontoret i Tønsberg.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Den grønnmalte trappa binder sammen tre etasjer hos Fylkesmannen i Telemark. I hver enkelt etasje er det lange korridorer med en rekke dører. Skiltene på døra forteller at det sitter én ansatt der. De aller fleste av de rundt 110 ansatte kan sitte alene når de skriver rapporter eller ringer. Slik blir det ikke i framtida.

I oktober 2018 skal de fleste av medarbeiderne i Skien jobbe i Tønsberg. Det er en konsekvens av regionreformen. Fylkesmannen for Vestfold og Telemark skal ha hovedkontor i Tønsberg. Bare en avdeling blir igjen i Skien. Dette betyr også at de nærmere 130 kollegaene i Tønsberg får mindre plass.

Assisterende fylkesmann Arne Malme i Telemark skjønner godt at det ikke er behov for det store kontorbygget med flere tusen kvadratmeter.

– Vi har over 40 kvadratmeter per ansatt. I Vestfold er det 32 kvadratmeter i dag. Vi skal planlegge for 23 kvadratmeter per person i framtida.

Det betyr at flere skal sitte i åpne kontorlandskap, og færre medarbeidere får egne kontorplasser. De nye normene til arealbruk kom fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2016. Dette gjelder statlige arbeidsplasser.

Tomme kontorer

– Arbeidslivet endrer seg. Vi må være mer fleksible, sier Malme.

I dag er det mange tomme kontorer til daglig. Nærmere 30 prosent av medarbeiderne er enten ute på tjenestereise, har ferie eller er borte av andre grunner.

Samtidig som fylkesmennene i Vestfold og Telemark planlegger et nytt hovedkontor, er Vest-Agder og Aust-Agder snart ferdige med sine planer etter sammenslåinga. Allerede i januar kan ansatte i nabofylkene lære av sørlendingenes valg av arbeidsplasser og rutiner.

Nye lokaler i nytt bygg?

Det er ikke sikkert de skal inn i dagens lokaler i Tønsberg. Administrasjonssjef Jan Erik Glad hos Fylkesmannen i Vestfold utelukker ikke helt nye lokaler et annet sted i byen.

– Vi sender ut en forespørsel i markedet nå for å se hva som kan være aktuelt for oss. Det er for tidlig å si noe mer om dette nå.

Det som er klart, er at et nytt hovedsete skal ligge nær et knutepunkt for kollektivtrafikk.

Mens de leiter etter plass til alle i det nye hovedsetet, må de betale husleie for dagens lokaler. I Telemark betyr det leie fram til 31. desember 2022, mens vestfoldingene betaler fram til 31. desember 2020.

Fylkesmannen i Telemark

Det er lite behov for alle kontorplassene i Skien i framtida. Ingen vet hvem som skal overta de ledige lokalene når de ansatte skal begynne å jobbe i Tønsberg.

Foto: Britt Boyesen / NRK