– Et «nei» er som å bli erklært spedalsk

Det er problematisk at man kan bli kastet ut av militæret, bare på grunn av bakgrunnen til familiemedlemmer, mener Organisasjonen mot offentlig diskriminering.

Jegertroppen i Forsvarets spesialkommando

FÅR IKKE SIKKERHETSKLARERING: Flere opplever at de ikke får avtjene militærtjeneste på grunn av foreldrenes bakgrunn.

Foto: Forsvaret

NRK skrev tidligere denne uka om norsk-russiske Daria Karlsen som ikke fikk sikkerhetsklarering i militæret på grunn av sin russiske bakgrunn.

Daria Karlsen

MÅTTE SLUTTE ETTER TI DAGER: Daria Karlsen måtte forlate militæret etter ti dager fordi hun har russisk bakgrunn.

Foto: Ina Swann / NRK

Men hun er ikke den eneste som har opplevd å få et uventet avslag.

– Synden går i arv

Akhenaton Oddvar De Leon, daglig leder i Organisasjonen mot offentlig diskriminering (OMOD), kjenner til flere lignende tilfeller.

Han mener det nåværende regelverket er spesielt problematisk for de med utenlandske foreldre.

Akhenaton de Leon

MÅ INFORMERE BEDRE: Akhenaton Oddvar De Leon i OMOD sier at myndighetene må informere bedre om regelverket for sikkerhetsklarering.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– En som er født og oppvokst i Norge må kanskje betale prisen for at foreldrene kom fra et land hvor de ikke har gode sikkerhetsrutiner. Synden går i arv, selv om foreldrene ikke begikk noen synd i det hele tatt.

De Leon mener også at det er et tabubelagt tema, og at både Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og politikere må informere mer om konsekvensene av å ikke bli sikkerhetsklarert.

– Vi vet så lite. Det å få beskjed om at man er en trussel for rikets sikkerhet er å erklære personen for spedalsk, og det vil ha konsekvenser også for barna dine.

Nyansert

Roar Thon, fagdirektør i NSM, sier at klareringsprosessen blant annet vil vurdere lojalitet, pålitelighet og sunn dømmekraft, men også personhistorikk, pressgrunnlag og lojalitetskonflikter.

Roar Thon, nasjonal sikkerhetsmyndighet

KAN LEGGE PRESS: Roar Thon, Fagdirektør i NSM sier det er flere eksempler på at regimer har lagt press på familiene til norske borgere.

Foto: pressefoto

Det er dermed ikke sagt at man vil få avslag dersom man har tilknytning til et land som Norge ikke har et sikkerhetssamarbeid med.


Bare fordi et land ikke er på den lista betyr ikke det at Norge har et dårlig forhold til landet, det betyr bare at det ikke er inngått en sikkerhetsavtale med landet, sier Thon.


Han understreker at personens sikkerhet også er en faktor, og at det for eksempel finnes en rekke eksempler der land har lagt press på familiemedlemmer for å få tilgang til hemmelig informasjon.

Russisk etterretning

Politiets sikkerhetstjeneste har over flere år snakket om konkrete land som de mener driver betydelig etterretningsmessig aktivitet mot Norge og norske interesser.

Russland er ett av de landa.

Antaan Nilsen fra Østfold

Antaan Nilsen fra Østfold ble også nektet.

Foto: Privat

For Daria Karlsen ble den russiske bakgrunnen hennes grunnen til at hun ble kastet ut av militæret bare ti dager etter at hun hadde startet førstegangstjenesten.


Halvt russiske Antaan Nilsen (19) fra Østfold hadde en lignende opplevelse. For han kom klareringsnektelsen som et sjokk.

– Det er absolutt forståelig at rikets sikkerhet skal gå først, men det er dumt når jeg ikke har blitt fortalt noen ting om at jeg står i fare for å ikke få klarering. Verken på sesjon eller senere.