Hopp til innhold

Vil ha munnbind-påbud ved studiestart

OsloMet ønsker krav fra myndighetene om bruk av munnbind i fadderuka. Helsedirektoratet sier det kan bli aktuelt der det er vanskelig å holde en meter avstand.

Rektor Oslo Met

Rektor Curt Rice mener munnbind vil hindre smitte ved studiestart. Men han kan bare oppfordre til bruk, derfor ber ham myndighetene om hjelp.

Foto: Bård Nafstad / Bård Nafstad

Curt Rice, rektor ved Oslo Met, ønsker at myndighetene kommer med krav om bruk av munnbind i fadderuka og på forelesninger.

Rektor Curt Rice

BER MYNDIGHETENE OM HJELP: Rektoren ved Oslo Met er bekymret for at koronaviruset kan spre seg ved studiestart og ber nå myndighetene om hjelp.

Foto: BENJAMIN A. WARD / HiOA

Studiestedene kan ikke kreve studentene å bruke munnbind. De kan kun oppfordre.

– Ærlig talt så tror jeg ikke at jeg lykkes med dette uten at myndighetene sier at det er både klokt og ikke minst omsorgsfullt å ta på seg munnbind for å redusere sjansen for å smitte en annen, sier Rice.

Rice etterlyser dette både fra regjeringen og helsemyndighetene. Han mener munnbind kan være fornuft i de situasjonene det kan være vanskelig å holde en meter avstand.

– Klasserom og kollektivtransport er to områder våre studenter og våre ansatte ofte befinner seg på. Der det er vanskelig å holde den avstanden, sier Rice.

Rice viser til at munnbind er påbudt på offentlige steder i store deler av verden.

Det var VG som omtalte saken først.

Studenter om munnbind.

Studenter på Blindern om munnbind.

Vurderer bruk av munnbind

Nå jobber Folkehelseinstituttet med dette om munnbind og hvilke råd som skal gjelde i ulike situasjoner, sier Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad

MUNNBIND KAN BLI AKTUELT: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier det kan bli aktuelt med munnbind i gitte situasjoner.

Foto: Vidar Ruud

– Der vil nok også dette med fadderuker og andre ting være relevant for de rådene som blir laget.

Onsdag gikk Folkehelseinstituttet ut med at de er bekymret for smitteoppblomstring under studiestart i midten av august.

Hele 108.00 har fått tilbud om studieplass fra høsten av.

På grunn av økt smitte i noen miljøer og lokale smitteutbrudd, mener Nakstad at det i visse situasjoner kan være hensiktsmessig å bruke munnbind.

– Her er det snakk om å vurdere om man burde bruke munnbind i visse situasjoner. Der man av en eller annen grunn ikke klarer å holde en meter avstand.

Fram til nå har Folkehelseinstituttet ikke rådet friske mennesker til bruk av munnbind.

Preben Aavitsland, overlege ved Folkehelseinstituttet, forteller at de vurderer bruk av munnbind i Norge.

Preben Aavitsland.

GJØR EN VURDERING: Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet, forteller at på grunn av lite smitte i landet når må de vurdere om det er nødvendig med munnbind.

Foto: epidemi.as

– Vi er i ferd med å se over all forskning om munnbind. For å vurdere fordeler og ulemper og mulig nytte av mulige utstrakt bruk i Norge, sier Aavitsland.

Vil følge myndighetene

Rice får støtte fra Gunnar Hasle, lege ved Reiseklinikken i Oslo, og tidligere overlege ved Infeksjonsavdelingen ved Ullevål sykehus, som sier til Universitetsavias at bruk av munnbind burde bli påbudt i undervisningssaler i landet.

Universitetet i Oslo svarer i en e-post til NRK at de følger helsemyndighetens råd og vurderer situasjonen fortløpende. Det samme gjør Norges miljø- og biovitenskapelige universitet I Ås (NMBU) og BI.

Inge Jan Henjesand

FØLGER RÅDENE: Rektor ved BI i Oslo, Inge Jan Henjesand, er ikke fremmed for å ta i buk munnbind ved skolen hvis det blir krav om dette.

Foto: Martin Uteng / BI

– BI forholder seg til enhver tid til de råd og retningslinjer myndighetene gir. Dersom slike råd eller retningslinjer skulle inkludere bruk av munnbind, vil vi selvsagt rette oss etter dette, sier Inge Jan Henjesand, rektor ved BI.

Dersom retningslinjene fra FHI forandrer seg så vil også NTNU ta en ny vurdering.

– Vi diskuterer det FHI har lagt til grunn. Om FHI snur, så må jo vi bare følge det, sier Berit Kjelstad, prorektor for utdanning.

Også i Bergen vil de snu, men bare dersom det kommer nye anbefalinger fra myndighetene:

– Så lenge helsemyndighetene mener det ikke er formålstjenlig å bruke munnbind, så tenker jeg at vi forholder oss til den beskjeden fra myndighetene, sier Oddrun Samdal, viserektor for utdanning ved Universitetet i Bergen.