Hopp til innhold

Vil ha felles verktøykasse mot mobbing

Etter mange års kamp mot mobbing, har ikke den norske skolen en felles verktøykasse for å løse problemene. For å få tilgang til spesialisert kunnskap og kompetanse, må skolene i dag betale for godkjente mobbeprogrammer.

Solveig Hvidsten Dahl

Leder i skolelederforbundet, Solveig Hvidsten Dahl, ønsker en nasjonal veiledning med konkrete måter å håndtere mobbingen på, som er gratis og åpent tilgjengelig.

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Det finnes ulike programmer på markedet som man kan kjøpe. Noen er vurdert som veldig gode, andre ikke fullt så gode. Men de koster altså penger, forteller leder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet.

Da Kjell Magne Bondeviks regjering i 2002 innførte nulltoleranse mot mobbing gjennom sitt mobbemanifest var optimismen stor. Ni år senere var det Jens Stoltenberg og Kristin Halvorsen sin tur til å sette mobbing på dagsorden.

Alle er uten tvil enige om at det er viktig å motarbeide mobbing.

Men 14 år etter Bondevik og uendelig mange mobbedebatter senere, er det fortsatt ingen felles veileder for hvordan den norske skolen konkret skal håndtere mobbesaker.

Rektorene ønsker seg en offisiell veileder om løsninger og sanksjoner man kan sette i verk.

– Vi vil ha et nasjonalt veiledningsmateriell som er gratis for alle skoler. Virkemidlene burde være allment akseptert og kjent, både for foreldrene, elevene og skolene.

Varsler ny mobbestrategi

I mars leverte Djupedal-utvalget sin innstilling til kunnskapsministeren, der dette er et av mange forslag.

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Birgitte Jordahl, sier det er vanskelig å lage retningslinjer fordi mobbesaker kan være så ulike.

– De må behandles konkret ut ifra de forhold som berører den saken. Det er skolens plikt og ansvar å sørge for en oppfølging som hjelper akkurat det barnet det gjelder, sier Jordahl til NRK.

Regjeringa har varslet nye strategier mot mobbing i løpet av våren. I mellomtiden har Oslo kommune bestemt seg for å opprette eget mobbeombud, og i Trondheim har kommunen bedt et fagmiljø om å lage nettopp en felles minstestandard og veileder for forebygging og håndtering av mobbesaker.

Hvidsten Dahl mener det er rart at ikke er en nasjonal standard man kan jobbe ut ifra.

– Hadde vi hatt en felles plattform på alle skoler i landet, hadde det vært mye lettere å dele erfaringer og utfordringer, avslutter hun.