Hopp til innhold

Vil frata 7400 barn gratis skolefritidsordning – mener adressen ikke skal avgjøre

De borgerlige i Oslo mener dagens ordning med gratis skolefritidstilbud (AKS) er urettferdig. De vil heller gi alle familier med inntekt under én million gratis plass.

I noen bydeler får alle barn opp til fjerdeklasse gratis AKS. Mens i andre bydeler må foreldrene betale, selv om de har dårlig råd. Det vil de borgerlige endre.

I noen bydeler får alle barn opp til fjerdeklasse gratis AKS. Mens i andre bydeler må foreldrene betale, selv om de har dårlig råd. Det vil de borgerlige endre.

Foto: Anders Fehn / NRK

I noen bydeler får alle barn opp til fjerdeklasse gratis AKS. Mens i andre bydeler må foreldrene betale, selv om de har dårlig råd. Det vil de borgerlige endre.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er ikke mer hyggelig å ha dårlig inntekt, og ikke få gratis AKS, selv om naboene dine er millionærer. Hele premisset om at det er bostedsadressen som styrer er grunnleggende urettferdig, sier Hallstein Bjercke (V).

Venstre og de andre borgerlige partiene i Oslo vil endre ordninga for gratis aktivitetsskole (AKS) i Oslo, det som kalles SFO andre steder. Nå har de sendt inn forslag til bystyret.

I stedet for at tilbudet gis til alle som bor i visse deler av byen, vil de at den skal gis til familier med samla inntekt under 1 million kroner. Uansett hvor de bor.

Gratis AKS

For med unntak av for førsteklassinger er det nå bare i noen bydeler barn kan få gratis plass. Se forklaring under:

NRK forklarer

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Gratis AKS

Aktivitetsskolen (AKS) er det skolefritidsordningen (SFO) heter i Oslo. I dag får flere tusen barn tilbud om gratis plass - men det gjelder ikke alle.

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Førsteklassinger gratis

Alle førsteklassinger i hovedstaden har i dag rett på gratis deltidsplass i AKS. Det betyr at de kan være der 12 timer i uka, rundt to og en halv time hver dag, uten å betale.

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Varierer for andreklassingene

For de andre trinnene er dette avhengig av bydel. Alle andreklassinger i Alna, Bjerke, Frogner, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Sagene, St.Hanshaugen, Stovner og Søndre Nordstrand har rett på gratis plass.

Gratis aktivitetsskole (AKS)

Bare utsatte bydeler

For elever i tredje- og fjerdeklasse gjelder det groruddalsbydelene, Søndre Nordstrand og bydelene i indre sentrum: Grünerløkka, Sagene og Gamle Oslo.

Hvis en familie med dårlig råd bor for eksempel i bydel Østensjø eller Nordstrand vil de ikke ha krav på gratis AKS-plass etter førsteklasse. Det syns de borgerlige er urettferdig.

– Rike familier i «riktig» bydel får gratis plass på AKS, mens fattige familier må betale i andre bydeler. Det er både usosialt og urettferdig, sier Bjercke.

– Rike familier, sier du. Er en familie rik hvis foreldrene tjener 500.000 hver?

– Det er noe helt annet å tjene 500.000 om man er én person enn når man er to, med samla inntekt på over en million. Det er familiene med én forelder som har dårligst inntekt i Oslo, sier han.

Hallstein Bjercke i Venstre drømmer fremdeles om et blågrønt byråd.

Hallstein Bjercke (V) er enig med byrådet om at aktivitetsskolen bør være gratis for alle barn. Men han er uenig med dem om hva som er den beste veien dit.

Foto: Anders Fehn / NRK

Over 7400 mister tilbud

Resultatet av forslaget blir at over 7400 barn mister tilbudet om gratis AKS, ifølge byrådet i Oslo. Foreldrene til disse barna kan få en regning på 22.000 per barn.

– Det opposisjonen foreslår er å ta fra mange barn muligheten til å få gratis AKS. Det er å sende en regning til Oslos barnefamilier på 100 millioner kroner, og det skal de bruke på å kutte eiendomsskatten, sier Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Men forslaget vil samtidig gi 2300 barn som ikke har gratis plass i dag tilbudet. Det sikrer at flere barn fra familier med lave inntekter får gratis AKS, mener Høyre:

– I motsetning til dagens modell, der familier med ganske høye inntekter får gratis AKS bare fordi de har plassert seg på riktig side av byen, sier Mehmet Kaan Inan (H).

Mehmet Kaan Inan (Høyre) mener dagens ordning for gratis AKS rammer urettferdig.

Mehmet Kaan Inan (Høyre) mener dagens ordning for gratis AKS rammer urettferdig.

Foto: Høyre

Kan spare 97 millioner

Og det er dårlig pengebruk, mener han.

– Vi mener vi må bruke penger på en riktig måte, det gjør vi ikke ved å subsidiere mennesker som kan betale for AKS-plass, sier han.

For når tusenvis av familier faller utenfor ordninga blir den billigere for kommunen. De kan spare 97 millioner i året med høyresidas forslag, ifølge partiene.

Men Venstre vil ikke kalle endringa et sparetiltak.

– Definitivt ikke. Venstre ønsker, som byrådet, at alle 1.-4.-klassinger i Oslo skal få gratis AKS. Det har byrådet hatt seks år på seg til å innføre, uten å gjøre det. En innfasing av gratis AKS basert på inntekt er mer rettferdig enn dagens modell, det er vårt motiv.

Vil gi alle gratis AKS

For et av byrådspartienes løfter for Oslo var gratis AKS. Og det kommer de til å innfri, hevder byrådet. Alle førsteklassinger har fått det, for resten av trinnene innføres det bydel for bydel.

– Vi har sagt i byrådserklæringen at i løpet av vår periode nå så skal vi trappe opp slik at alle byens barn opp til tredjeklasse skal bli omfattet. Vi har også faset inn til fjerde klasse i veldig mange av bydelene, sier skolebyråden.

Oslo 20201126. Oppvekst- og kunnskapsbyråd Inga Marte Thorkildsen under en pressekonferanse der de orienterer om koronasituasjonen i Oslo kommune.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) sier byrådet vil gi alle barn gratis AKS, men innfører det gradvis.

Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fra dette skoleåret er for eksempel bydel Frogner omfatta av gratis AKS for andreklassinger. Fra neste skoleår vil Østensjø innlemmes.

– Men er det rettferdig at en alenemor med lav inntekt ikke får gratis plass til barna fordi hun bor i feil bydel?

– Nei, det er ikke rettferdig. Og det er derfor vi skal trappe opp løsninga slik at den omfatter alle barn.