Hopp til innhold

Sterke reaksjoner på flytting av kvinner til mannsfengsel: – En krisesituasjon

På ubestemt tid skal 20 kvinner fra Bredtveit være i Norges største mannsfengsel. Nå må regjeringa ta grep, krever Røde Kors.

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt

Snart flyttes 20 kvinner fra Bredtveit fengsel til Ullersmo, der det er nesten 200 mannlige innsatte.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Av mange dårlige løsninger, så er dette den beste, sier regiondirektør Stig Storvik i Kriminalomsorgen.

Denne uken ble det kjent at de vil flytte de innsatte på Bredtveit kvinnefengsel i Oslo til Ullersmo.

Årsaken er at Bredtveit må stenge på grunn av dårlig brannsikkerhet.

Ullersmo har nesten 200 mannlige innsatte. Nå skal 20 kvinner fra Bredtveit flyttes dit.

– Skal det i det hele tatt være forsvarlig å flytte tjue kvinner inn i et så stort mannsfengsel, må det stilles strenge krav til hvordan det gjøres, sier sivilombud Hanne Harlem.

Hun understreker at hun ikke vet hvordan flyttinga skal løses rent praktisk.

– Men jeg mener det er grunn til å være urolig, sier hun.

Sivilombudet har i lang tid vært bekymra for soningsforholdene for kvinnene på Bredtveit. I vår kom de med en sterkt kritisk rapport.

– Må skjermes

I Norge er det et helt sentralt prinsipp at menn og kvinner ikke skal sone sammen.

Hovedårsaken er å beskytte kvinner mot vold, trakassering, seksuell utpressing og overgrep.

Harlem påpeker at en stor andel kvinner som soner i høysikkerhetsfengsel har vært utsatt for overgrep eller seksuelle krenkelser.

– De bør kunne skjermes fra å være sammen med mannlige innsatte, sier hun.

Det er helt avgjørende for flyttinga, mener Petter Rolf Lajord-Stilén, som leder fengselsbetjentenes fagforening på Bredtveit.

– De må i hvert fall skjermes. Det skal ikke være hverken fysisk eller visuell kontakt mellom kvinner og menn, sier han.

Opplevde trakassering

Én gang før har Bredtveit flytta innsatte midlertidig til Ullersmo. I januar ble fire kvinner flytta til en isolasjonsavdeling der.

På celler i samme gang satt flere menn. Ifølge sivilombud Harlem ble flere av kvinnene utsatt for trakasserende kommentarer fra mannlige innsatte mens de var der.

– Og noe sånt vil jo være en helt uakseptabel løsning for de kvinnene som skal flyttes nå, sier Harlem.

SAVNER DOKUMENTASJON: Sivilombud Hanne Harlem setter spørsmålstegn ved resonnementet som sier at flere av de ansatte i offentlige organer vil journalføre det de gjør dersom eksistensen av dokumentene holdes hemmelig.

Hanne Harlem sier hun er urolig før flyttinga av kvinnelige innsatte til Ullersmo fengsel.

Foto: Sivilombudet

Regiondirektør Storvik i Kriminalomsorgen sier flyttinga i januar skjedde akutt i løpet av få dager.

– Det vi nå skal gjøre kan på ingen måte sammenlignes med den situasjonen som var da.

Eget bygg

Han forsikrer om at de skal holde kvinnene adskilt fra mennene som soner på Ullersmo.

Kvinnefengselet skal drives som en egen enhet. Med et fullverdig tilbud når det gjelder blant annet skole, arbeidsdrift og helse, ifølge direktøren.

– Jeg skal ikke forskuttere hvordan løsningene blir, men et viktig prinsipp er at de skal være adskilt, sier Storvik.

De skal inn i et eget bygg på Ullersmo, som nylig ble totalrenovert.

Bygget ble brukt til å huse forvaringsdømte fra Ila fengsel mens deres bygg i Bærum ble pussa opp. Da ble det også blant annet laget egen luftegård, forklarer Storvik.

Stig Storvik kledd i blå fengselsuniform

Direktør Stig Storvik i Kriminalomsorgen region øst sier de nå prøver å finne gode, praktiske løsninger for Bredtveit fengsel.

Foto: Stein ove Korneliussen/NRK

Målet er å flytte de innsatte og ansatte på Bredtveit til Ullersmo innen 1. mars.

En krise

Flyttinga skal være midlertidig. Men hvor lenge de blir værende, vet ingen.

Det er en krisesituasjon, mener Stian Estenstad i Røde Kors.

– Det er et politisk ansvar å komme seg ut av den krisen, sier han.

Estenstad frykter at Bredtveit-kvinnene blir sittende i en egen «enklave» i mannsfengselet på ubestemt tid. De kan ikke miste tilbud fordi de må dele fengsel med menn, understreker han.

røde-kors-041023

Stian Estenstad i Røde Kors mener det er en krisesituasjon at Bredtveit-kvinnene flyttes til Ullersmo på ubestemt tid.

Foto: Nadir Mohammad Alam / NRK

Han får støtte av sivilombud Hanne Harlem.

Det må legges til rette for at kvinnene kan ha fellesskap sammen, uten menn, er hun opptatt av.

– Og det må legges til rette for at de har et dagtilbud og aktiviteter, altså arbeid, treningsmuligheter og sånt. Og at det er mulig å gjøre det uten å være sammen med menn, sier hun.

– Regjeringa må ta grep

De kvinnelige innsatte kan bli værende på Ullersmo helt til det avklares hva som skjer med Bredtveit.

For eksempel om man bygger nytt fengsel på tomta, pusser opp, eller flytter alle kvinnene permanent.

– Det vet vi ikke foreløpig, og det er jo på en måte en politisk beslutning, sier Stig Storvik i Kriminalomsorgen. Han håper det kommer en avklaring raskt.

Det håper også de ansatte:

– Å plassere kvinner i et mannsfengsel skal være midlertidig. Så da er det jo kanskje et håp om at det settes i gang noe lokasjon eller bygging av et nytt kvinnefengsel i Stor-Oslo, sier fagforeningsleder Lajord-Stilén.

Stian Estenstad i Røde Kors ber justisministeren komme på banen.

– Nå må de bygge et stort, nytt kvinnefengsel nær Oslo. Jeg håper virkelig at regjeringa tar grep, og raskt bestemmer hvor og når fengselet skal bygges.