Hopp til innhold

Utvider jakten på kreftfarlig søppelgass

Ferske målinger av den kreftfremkallende gassen benzen viser lavere nivåer enn da Folkehelseinstituttet slo alarm. Likevel er det for tidlig å konkludere om helserisikoen hos beboerne i Skedsmo.

Søppeldeponi Skedsmo

GASSALARM: Benzen kan stamme fra petroleumskilder nede i søppelfyllingen. Det finnes ingen oversikt over hva som ble kastet her. Deponiets antatte utbredelse er markert med rødt.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

Beboerne ved skandalefyllingen i Skedsmo øst for Oslo har vært bekymret for benzen-gass, etter at det i 2016 ble målt uvanlig høye konsentrasjoner utenfor en bolig i nabolaget på Holt Vestvollen.

Boligen måtte senere rives på grunn av problemer med gass fra det nedlagte søppeldeponiet.

Benzen er klassifisert som kreftfremkallende, og å puste inn benzen knyttes til blodkreft.

Folkehelseinstituttet anbefalte for noen måneder siden måling av benzen i 21 boliger der det tidligere har blitt funnet deponigass. Benzen kan stamme fra petroleumskilder nede i søppelfyllingen.

Nå foreligger resultatet fra målingene, som ble gjennomført av Multiconsult. Tallene viser at dagens benzen-nivå er mye lavere enn det som ble beregnet i 2016.

Usikker på egen vurdering

– Vår vurdering er at det ikke er noen unormale verdier funnet i boligene som er målt, sier kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland.

Hun innrømmer imidlertid at kommunen er usikker på sin egen vurdering.

– Vår konklusjon er overhodet ikke sikker og vi venter nå på Folkehelseinstituttets vurdering og kvalitetssikring.

Folkehelseinstituttet (FHI) sier til NRK at det er for tidlig å uttale seg om helserisikoen knyttet til de konkrete boligene på Holt Vestvollen.

Ifølge FHI finnes ingen nedre grenseverdi for benzen i inneluft. De understreker imidlertid at eksponering bør unngås eller holdes så lav som mulig.

Eksponering bør unngås

Rapporten fra Multiconsult er basert på målinger som varte i fire timer i hver bolig. Det synes naboer er for lite.

Disse rørene skal måle benzen i boliger i Skedsmo

MÅLER: Disse rørene henger i flere boliger nå og skal måle benzen-nivået over tid.

Foto: Privat

– At de baserer en rapport på målinger som har vart i fire timer, det er helt borti natta, sier Nina Evensen, en av beboerne.

Hun er langt fra beroliget.

– De tallene jeg ser i rapporten gjør meg ikke rolig i det hele tatt. Min bolig har de utbedret og tettet mot gass, og likevel finner de altså benzen, sier hun.

Skedsmo kommune er klar over at benzen-nivået kan variere over tid og har allerede igangsatt nye målinger i ti boliger. De nye målingene skal vare i ti dager og gi et bedre grunnlag for å beregne gjennomsnittlig benzen-nivå.

Oppfordrer til å kontakte fastlege

Søppeldeponiet i Skedsmo har også havnet på bordet til folkehelseminister Åse Michaelsen.

I et skriftlig svar til Stortinget oppfordrer hun beboere som føler helseplager til å kontakte sin fastlege.

Kommuneoverlege Birkeland sier til NRK at fire fastleger så langt har meldt fra om pasienter med helseplager som kan knyttes til søppeldeponiet.

NRK fortalte forrige uke at kjemikaliefabrikken Dyno kan ha dumpet mange hundre tonn avfall i søppeldynga på 1970- og 80-tallet.

Michaelsen skriver til Stortinget at ny informasjon om spesialavfall i deponiet vil kunne føre til ytterligere gassmålinger.

Les hele svaret fra folkehelseministeren her.

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert med informasjon om at det var helseminister Bent Høie som hadde besvart Stortinget. Det var slik det stod på Stortingets nettsider. Men etter at Helse- og omsorgsdepartementet gjorde NRK oppmerksom på at Stortinget hadde rotet og at eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen hadde besvart spørsmålet fra Stoknes, endret NRK sin artikkel. Også Stortingets nettsider er nå endret.