Hopp til innhold

Politisk råkjør om motorvei gjennom Follo

Det er full krangel om E18 sør for Oslo. Ordføreren overdriver støtten for å sikre penger til veien, mener Venstre i Ås.

Illustrasjon av en del av ny E18 Retvet-Vinterbro i Ås

Ny E-18 fra Vinterbro til Ørje er nesten fullført, men den 13 km lange strekningen mellom Vinterbro i Akershus og Østfold-grensa gjenstår. Grunnen er at lokalpolitikerne har nektet å godta bompenge-løsningen.

Illustrasjon: Statens vegvesen / Asplan Viak

Om en drøy uke legger regjeringen fram forslag til ny Nasjonal transportplan.

Der håper støttespillerne at den nye firefeltsveien mellom Vinterbro og Retvet står på prioritert plass.

Men det er et problem.

En to-felts vei med personbiler i begge retninger, på siden av veien er det snø- Strekningen er på E18 fra Leonardo Da Vinci broen i Ås

Dagens tofeltsvei sett fra Da Vinci-broen ved Nygård-krysset i Ås.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Politikerne i Ås har aldri har godkjent Vegvesenets bompengeopplegg.

Likevel, rett før Nasjonal Transportplan skal behandles mener opposisjonen at ordføreren overdriver støtten på hjemmebane.

Opposisjonen reagerer

– Ordfører skriver altså i et brev til storting og departement at kommunestyret endelig har fattet et positivt vedtak i E18-saken, sier Olav Fjeld Kraugerud.

Han er gruppeleder i Ås Venstre og medlem av formannskapet

At kommunen skal ha godkjent bompengeløsningen har også blitt omtalt på Stortinget.

Men dette er altså feil, ifølge Kraugerud.

– Det er ikke riktig at kommunen har snudd eller akseptert Vegvesenets forslag.

Saken ble diskutert i kommunestyret den 14. februar.

– Det vi gjorde var å be om en ny sak. Det er noe helt annet enn at vi har gjort et positivt vedtak, sier politikeren fra Venstre.

Ordfører forsvarer framstilling

Ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen (H) forsvarer derimot ordbruken.
– Det er åpenbart et positivt vedtak i forhold til det forrige vedtaket som blokkerte for veien, sier han.

Han avviser også å ha underslått at de mangler et bompengevedtak.

– Som jeg også har sagt til Ås avis tidligere, har jeg kommunisert tydelig at vi har vedtatt å være positive til å se på finansieringen på nytt, men at vi ikke har vedtatt detaljer, sier Nøst-Klemmetsen

De som nå jobber med Nasjonal transportplan er også klar over dette, mener han.

– Det vet departementet veldig godt. De bekrefta det i vårt møte. At det må et vedtak til hos oss før man er i mål med finansieringen, sier han.

Får støtte fra Frp

Frp, som sørget for knapt flertall for ny behandling av bompengeopplegget, har vært irritert over at noen tolker vedtaket som et ja til bompenger.

Men på spørsmål fra NRK vil ikke gruppeleder Kjetil Barfelt være med på at hans egen ordfører har oversolgt budskapet.

Han viser til at Ås i fjor helt avviste bompenge-opplegget.

– Og da er det mye mer positivt at vi opphever avvisningen og at vi nå er villige til å snakke om veien, sier Barfelt.

At Frp vil støtte opplegget i neste runde, vil han ikke garantere.

– Vi har ikke forskuttert noe -ja til bompenger, nei!

Dermed gjenstår det å se hvor positiv kommunen egentlig er.

Omstridt vei

Veiutbyggingen i Ås har vært så omstridt av flere grunner.

Blant annet frykter mange politikere at bompengene på E18 vil gjøre at mange biler vil strømme ut på lokalveiene.

Det vil også gå med flere hundre mål med landbruksjord.

Kommunene Nordre Follo og flere av Østfold-kommunene ivrer derimot for at veien skal fullføres mellom Østfoldgrensa og Vinterbro.

Jon-Ivar Nygård ved Fetsundbrua

Tilhengerne av ny e18 fra Vinterbro i Ås håper samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil prioritere dette i nasjonal transportplan.

Foto: Bård Nafstad

Også Viken fylkeskommune presset på for at Ås må bøye av og godta bompengeløsningen slik at veien kan bli gjort ferdig.

E18 mellom Vinterbro og Retvet har vært prioritert i Nasjonal transportplan for perioden 2022 til 2033. Men finansieringen har vært betinget av at lokalpolitikerne godtar bompengene.

Snart skal planene rulleres på ny.

Om veien da er inne eller ute er det store spørsmålet.

Først etter at saken ble publisert, har NRK fått kommentarer fra ordfører Bengt Nøst-Klemmetsen i Ås.