Hopp til innhold

Nå blir det rushtidsavgift i Oslo

Bomprisene plusses på kraftig for mange av bilene som kjører gjennom Oslos bomring. Dieselbil-eiere må betale mest, og for første gang i hovedstaden skal det koste ekstra å kjøre i rushtida.

Nye bomringtakster

Ny takst inn mot Oslo blir 49 kroner for dieselbilene og 59 kroner i rushtida fra og med 1. oktober.

Foto: Christophe Pouchoulin / NRK

Fra og med søndag 1. oktober blir det store endringer i hovedstadens bomring. To nye betalingsprinsipper innføres samtidig:

  • Miljødifferensiering
  • Tidsdifferensiering

Bilene som regnes å ha de verste utslippene for bylufta, skal betale mer og det skal koste ekstra å ta bilen på de verste køtidspunktene morgen og ettermiddag.

Bensinbilene får en grunntakst på 44 kroner, mens dieselbilene får en grunntakst på 49 kroner.

Bomring

Takstene plusses på for bilistene i hovedstadsområdet fra 1. oktober.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Rushtidsavgiften blir på 10 kroner.

Nullutslippsbiler slipper å betale nå, men vil bli pålagt rushtidsavgift fra mars 2019.

Kraftig prishopp

– I dag koster det 35 kroner å kjøre en dieselbil gjennom bomringen og mot Oslo sentrum i rushtida. Fra 1. oktober vil det koste 59 kroner. Det er altså 24 kroner opp fra dagens nivå, noe jeg vil kalle et kraftig hopp, sier Terje Rognlien som er leder for Oslopakke 3-sekretariatet.

Vest for Oslo må bilistene gjennom det såkalte Bærums-snittet i tillegg til bomringen. Her stiger prisen sammenlagt til 77 kroner for dieselbiler i rushtid og 74 kroner for bensinbiler og hybrider.

Politiske mål

– Ønsket er at all vekst i persontrafikken skal tas med kollektiv, gange og sykkel. Og at vi skal dempe bilbruk og på den måte bedre luftkvaliteten og framkommeligheten, sier Rognlien. Han peker på at disse målene er forankret i staten og Oslo kommunes byrådserklæring.

Han tror det vil merkes når de nye takstene slår inn.

– Vi regner med at det blir mindre trafikk og at lufta blir bedre, noe som er særlig viktig for Oslo-området.

Eksperter tror på begrenset effekt

Andre er mer usikre på hvilken effekt en rushtidsavgift på 10 kroner vil få.

– Vi kan nok ikke forvente de store effektene av dette på køene på morgenen. Til det er differensieringen for liten, sier Kjell Werner Johansen, assisterende direktør ved Transportøkonomisk institutt (TØI). Men sammenlagt med takstøkningen kan det bli endringer.

Sammenlignet med i dag vil det koste rundt 25 kroner mer å ta dieselbilen i rushtida. Trafikkeksperten mener dette vil få bilister til å tenke seg om før de tar dieselbilen til jobb i morgentrafikken.

– En annen effekt vi kan forvente er at andelen elbiler i rushtrafikken vil øke ganske mye, sier Johansen som peker på at prisdifferansen mellom elbiler og andre biler vil øke med takstomleggingen.

Flere endringer i vente

I mars 2019 skal trinn to innføres med nye endringer for bilistene i Oslo og Akershus. Det planlegges bommer i Oslo sentrum og på bygrensa i øst, nord og sør. Det blir også toveis innkreving i bomringen.