Hopp til innhold

Striden om Ullevål sykehus: – «Game over» for Gaustad

Flertallet i Oslo bystyre garanterer at de vil si nei til planene om storsykehus på Gaustad. Mye tyder dermed på at sykehuset aldri blir bygd.

Gaustad oversikt fra vest

GIGANTSYKEHUS PÅ GAUSTAD? Staten og Helse Sør-Øst vil bygge ut Rikshospitalet her på Gaustad i Oslo, men de møter sterk motstand blant Oslos politikere.

Illustrasjon: Ratio/ARKITEMA

GIGANTSYKEHUS PÅ GAUSTAD? Staten og Helse Sør-Øst vil bygge ut Rikshospitalet her på Gaustad i Oslo, men de møter sterk motstand blant Oslos politikere.

Illustrasjon: Ratio/ARKITEMA

– Nå er det game over Gaustad, sier Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Sju partier bekrefter nemlig overfor NRK at de vil vende tommelen ned.

Det har Oslo bystyre makt og myndighet til å bestemme.

Striden om Oslo-sykehusene har rast i årevis. Staten vil legge ned Ullevål, selge tomta og bygge to nye, store sykehus på Gaustad og Aker.

Nye Aker sykehus er alle enige om. Men å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad er mildt sagt omstridt.

Staten vil, men bystyret bestemmer

Det er staten som eier og driver sykehusene. Staten bestemmer selv om det skal være sykehus eller ikke på Ullevål i framtida.

Ullevål sykehus i Oslo. Dronebilde fra 2015.

Skal Ullevål fortsette å være sykehus, eller bør det heller bli boligområde?

Foto: Petter Olden / NRK

Så sent som tirsdag denne uka avviste stortingsflertallet nok et forsøk på å bevare Ullevål.

Men det er Oslo kommune som godkjenner bygging av de nye sykehusene. Og i bystyret er situasjonen en annen enn på Stortinget.

I Oslo ønsker flertallet å bevare Ullevål og skrinlegge Gaustad.

NRK forklarer

Sykehusstriden i Oslo

Sykehusstriden i Oslo

Oslo universitetssykehus og Helse Sør-Øst bestemte seg i 2019 for å bygge nye sykehus på Gaustad og Aker.

 

Nye Aker sykehus er alle enige om. Men å legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad er omstridt.

Sykehusstriden i Oslo

Nye Aker skal bli et stort akuttsykehus, men også ha lokale funksjoner. I tillegg skal psykiatrien samles her.

Sykehusstriden i Oslo

På Gaustad er planen at sykehuset skal bygges i tilknytning til Rikshospitalet.

 

Det skal bli et samlet regionsykehus, men også fungere som lokalsykehus for flere bydeler i Oslo. 

Sykehusstriden i Oslo

Disse planene betyr i så fall at Ullevål sykehus legges ned.

Sykehusstriden i Oslo

Utbyggingen av nye storsykehus er delt i to byggetrinn: 

 

Etappe 1 fram mot 2030 og etappe 2 fram mot 2035.

Sykehusstriden i Oslo

Stortinget har allerede garantert for et lån på 29,1 milliarder kroner for etappe 1. 

 

Lånegaranti for etappe 2 blir trolig gitt rundt 2030.

Sykehusstriden i Oslo

Aker skal bli lokalsykehus for alle fire bydeler i Groruddalen.

Sykehusstriden i Oslo

Bydelene Stovner og Grorud vil bli overført i etappe 2, etter planen rundt 2035.

Vil du at Ullevål sykehus skal legges ned?

Ja
9%
Nei
75%
Vet ikke
16%

4 174 stemmer

Sju partier er klart imot

Selve planen om å bygge storsykehus på Gaustad kommer ikke på politikernes bord før i 2022.

Men allerede nå sier et flertall i bystyret at de vil stemme sykehuset ned slik planene ser ut i dag.

Rødt, SV, MDG, Senterpartiet, Venstre, Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) og Frp bekrefter dette overfor NRK. KrF vil ennå ikke være bastante.

– Vårt standpunkt her har vært tydelig hele veien. Vi er for å bevare Ullevål sjukehus, og har vært mot dette nye, store på Gaustad hele tida, sier Rødts gruppeleder Eivor Evenrud.

– Oslo SV kommer ikke til å støtte reguleringssak om sykehus på Gaustad. Vi vil bevare Ullevål. Det har vi sagt tidligere og det står vi ved, sier Sunniva Holmås Eidsvoll, gruppeleder i SV.

Her ligger sykehusene.

Fagfolkene er usikre

Det er Venstre som har bedt de andre partiene vise kortene nå.

Det skjer etter at byggeplanene på Gaustad og Aker ble sendt på høring denne uka. Det skjer uten at Gaustad blir anbefalt av fagfolkene i plan- og bygningsetaten.

De er så skeptiske at de hverken vil si ja eller nei.

Hallstein Bjercke

Hallstein Bjercke er gruppeleder for Venstre i Oslo bystyre.

Foto: Olav Juven

– Hovedproblemet er fortsatt at Helse Sør-Øst forsøker å presse inn et for stort bygningsvolum på en for liten tomt, sier Hallstein Bjercke (V).

Bekk og kulturminner

– Det er for høyt. Det ødelegger viktige grøntområder ned mot Sognsvannsbekken. Og det skjemmer viktige kulturminner på gamle Gaustad, sier Bjercke.

Selv med nye sykehus på Aker og Gaustad er frykten at det ikke blir nok kapasitet i Oslo totalt.

Hallstein Bjercke ser ingen annen løsning enn å bevare Ullevål.

– Nå må staten og Helse Sør-Øst bruke kreftene sine mer konstruktivt. De må planlegge et sykehusprosjekt som dekker Oslos behov i framtida og som kan få flertall i bystyret.

– Dette er dømt til å bli nedstemt, sier han.

Er utredet

Anne Grethe Erlandsen

Anne Grethe Erlandsen (H) er statssekretær i Helse- og Omsorgsdepartementet.

Foto: GURO LANGEHAUG GRØNN / NRK

Helsedepartementet sier at flere alternativer allerede er utredet. Det inkluderer å bygge ut Ullevål.

– Utredningen viste at det ville ta sju år lengre tid og koste 12,8 milliarder kroner mer enn Gaustad, sier statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H).

Ullevål-tilhengerne avviser dette. De hevder at fortsatt sykehus på Ullevål blir 20 milliarder billigere.

Den enorme prisforskjellen har én viktig forklaring. I statens regnestykke er dagens Rikshospital flyttet til Ullevål. Aksjonistene mener at det fortsatt kan ligge på Gaustad.

Nye sykehus haster

Erlandsen sier at det haster å få på plass nye og moderne sykehus til en raskt voksende befolkning. Hun sier også at Helse Sør-Øst vil være imøtekommende i forhold til innvendinger på Gaustad.

– Samtidig må bystyret vektlegge sitt ansvar for å sikre Oslo Universitetssykehus et grunnlag for å gi Oslos befolkning gode og tilstrekkelige sykehustjenester i fremtiden, sier Erlandsen.