Hopp til innhold

Fortsatt usikkerhet rundt storsykehus på Gaustad

Oslo kommune vil hverken si ja eller nei til et nytt stort sykehus på Gaustad. Plan- og bygningsetaten mener planene fortsatt ikke er gode nok.

Nytt sykehus Gaustad
Foto: Ratio/ARKITEMA
Foto: Ratio/ARKITEMA

Norges største sykehus skal legges ned og tomta selges.

To nye sykehus skal bygges i hovedstaden, ett på Gaustad og ett på Aker. De skal erstatte Ullevål.

Planene har vært svært omstridt. De har likevel flertall i Stortinget og gitt lånegaranti på nær 30 milliarder kroner.

Oslo kommune derimot er fortsatt ikke sikker.

– Det er slik at denne tomten har begrensninger med tanke på hva vi kan få til av utbygging, sier direktør i plan- og bygningsetaten, Siri Kielland.

I dag legger etaten ut Helse Sør-Østs planer for nye sykehus på Aker og Gaustad på høring.

Usikker på Gaustad

Det er Oslo kommune som regulerer tomten og har makt til å stoppe hele prosjektet.

Høringsfristen er 7. juni både for Gaustad og Aker. Det endelige forslaget blir neppe sendt rådhuset til politisk behandling før på nyåret i 2022.

Særlig tomten på Gaustad gir Oslos byplanleggere hodebry.

I fjor sommer var plan- og bygningsetaten klar til å si nei til sykehuset på Gaustad. Men Helse Sør-Øst ba om å få utsette høringen få timer før kunngjøringen.

Ti måneder senere har Helse Sør-Øst bearbeidet planene ytterligere.

Plan- og bygningsetaten i kommunen anbefaler sykehuset på Aker under tvil. Planene på Gaustad legges ut på høring uten et ja eller nei fra etaten.

Gaustad oversikt fra vest

GAUSTAD: Det nye sykehuset skal bygges i tilknytning til Rikshospitalet nord for Ring 3.

Illustrasjon: Ratio/ARKITEMA

For høye bygg

– Vi avventer konklusjonen på Gaustad til etter høringen. Vi mener at begge planene fortsatt har forbedringspotensial, sier Siri Kielland.

Grunnen til at kommunen er i tvil er fordi tomta er trang.

De mener sykehuset blir for dominerende både i nærmiljøet og på avstand hvis det blir for høyt.

Etaten er dessuten bekymret for Sognsvannsbekken. Det viktige vassdraget får en 52 meter høy vegg 20 meter unna og murer og terrengoppfyllinger tett på.

Først ville Helse Sør-Øst bygge 76 meter høye tårn på Gaustad. Kritikerne brukte ord som gigantomani og galimatias.

Nå er høyden altså nede i 52 meter.

Det er fortsatt ti meter høyere enn de 42 meterne som Oslo kommune egentlig tillater. Helse Sør-Øst har derfor også laget et alternativ på 42 meter.

Siri Kielland, plan- og bygningsetaten.

HVERKEN JA ELLER NEI: Direktør Siri Kielland i plan- og bygningsetaten vil ikke konkludere når det gjelder Gaustad.

Foto: Anders Fehn / NRK

Et vanskelig valg

Plan- og bygningsetaten foretrekker likevel alternativet med det høyeste bygget.

– Det laveste alternativet innebærer mer og høyere bebyggelse nærmere det fredede Gaustad sykehus, sier etatsdirektør Kielland.

Det er altså ulemper og fordeler med begge alternativene.

Kan bli nei

Men kan enden på visa bli at plan- og bygningsetaten avviser begge alternativene etter høringen? Svaret er ja.

– Det vil være en risiko i forhold til hva vårt endelige standpunkt blir, inntil vi har fått vurdert alle innspill, sier Siri Kielland.

Striden fortsetter: flere som fortsatt vil bevare Ullevål

Men allerede i morgen skal den betente striden om Oslo-sykehusene nok en gang opp i Stortinget.

Da behandles enda et forslag om å bevare Ullevål og si nei til storsykehus på Gaustad.

Senterpartiet, SV, Rødt og MDG står bak det som er det femte i rekken av tilsvarende forslag. Men heller ikke denne gang får det flertall.

– Det blir for få plasser. Det har vi sett både på Ahus og på Kalnes i Østfold. Det blir veldig fort korridorpasienter, sier Jan Bøhler (Sp).

– Det eneste forsvarlige svaret er å beholde Ullevål som lokalsykehus, sier Bøhler.

Alle er likevel enige om å bygge nytt lokalsykehus på Aker for hele Groruddalen så raskt som mulig.

Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum

Senterpartiets Jan Bøhler sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum (til høyre).

Foto: Jan Bøhlers Facebook-side