Hopp til innhold

Slik skal hele boligfeltet reddes fra søppelgassen

Mange naboer til den gamle søppelfyllingen frykter helseskader som følge av gass i boligene sine. Nå vil kommunen grave opp ledningsnettet, drenere bort søppelgassen og åpner for å kjøpe ut flere boligeiere.

Søppeldeponi Skedsmo

PROBLEMER: Det finnes ingen oversikt over hva som ble kastet her. Deponiets antatte utbredelse er markert med rødt.

Foto: NRK Luftfoto/Stian Rugsveen, Gregard Pallotta / NRK grafikk

Totalt 92 beboere har rettet krav til Skedsmo kommune om erstatning som følge av problemene ved det nedlagte deponiet på Holt Vestvollen.

Setningsskader, farlig søppelgass, helseplager og verditap er hovedingredienser i naboenes klager, slik NRK har skrevet en rekke saker om.

Nå svarer Skedsmo kommune med en 13 siders saksutredning, som lister opp en rekke forslag til løsning. Forslagene skal ferdigbehandles i kommunestyret 9. mai.

Vil gi gassen nye veier

Rådmannen anbefaler å grave opp vann- og kloakkanlegget som i dag går gjennom den gamle søppelfyllingen. Dette håper kommunen skal hindre gassen, som er antatt å følge ledningsnettet, å nå boligene.

I tillegg vurderes det å grave i randsonen av fyllingen for å lede gassen vekk fra bebyggelsen.

Kommunen åpner også for å kjøpe ut boliger som har omfattende problemer med søppelgass, men uten å fastslå hvem eller hvor mange det vil gjelde.

Kommunen har allerede kjøpt og revet ett hus, i 2017, etter at søppelgass tok fyr på badet.

Ifølge rådmannen har deponi-problemene så langt kostet kommunen 14 millioner kroner.

Naboer er skuffet

Beboer Vidar Hoel er talsmann for 16 boligeiere som har varslet felles søksmål mot kommunen. Eiendommen hans ligger delvis over fyllingen, og huset har fått store setningsskader som han mener skyldes kommunens deponi.

Hoel er svært skuffet over at rådmannen ikke vil forplikte seg til å kjøpe ut boliger i stort omfang.

– Innstillingen er sjokkerende tynn og dårlig begrunnet. Jeg har bedt vår advokat om raskt å ta ut stevning.

Rådmann i Skedsmo Erik Nafstad sier til NRK at han har levert fra seg utredningen, og at man mener tiltakene er fornuftige. Utover det ønsker han ikke å kommentere beboernes bekymringer eller innholdet i saken.

Boliger bygget på søppeldeponi

SKEIVT: Når Vidar Hoel åpner vinduet, blir det hengende skakt ut fra veggen. Han mener huset er blitt skeivt fordi det står oppå et nedlagt søppeldeponi.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Skal måle etter nye gasser

Det finnes ingen total oversikt over hva slags avfall som er kastet i deponiet. Men NRK har tidligere avslørt at industribedriften Dyno fikk lov av kommunen til å dumpe store mengder kjemisk avfall.

Avsløringen gjør at kommunen nå velger å igangsette måling etter den potensielt helseskadelige gassen formaldehyd i boligområdet.

Dette vil Skedsmo sette i gang med før sommeren.

Det har tidligere vært målt etter den kreftfremkallende gassen benzen. Folkehelseinstituttet konkluderte nylig med at de foreløpige målingene viser normale og ikke helsefarlige nivåer av benzen.

– Alle må bli kjøpt ut

Kommunestyrerepresentant Siri Faafeng (MDG) er en av lokalpolitikerne som lenge har krevd at alle berørte beboere på Holt Vestvollen må kjøpes ut. Hun mener forslaget fra rådmannen ikke går langt nok.

Siri Faafeng

Siri Faafeng i Skedsmo MDG.

Foto: Skedsmo MDG

– Det er positivt at kommunen åpner for å kjøpe ut flere, men vi kan ikke bestemme hvem som kan flytte og hvem som må bli. Alle som har krav om det må bli kjøpt ut, sier hun.

Vil grave opp søppelet

Skedsmo kommune har bedt selskapet Multiconsult beregne hva som kreves for å sanere deponiet, det vil si grave opp og fjerne alt søppelet i bakken og erstatte det med ren jord.

Rapporten er ventet innen sommeren.

NRK har tidligere skrevet at prosjektet vil kunne bli den største utgravingen av et søppeldeponi i Norge noen gang, med en prislapp på over en milliard kroner.

Faafeng mener en sanering på sikt vil kunne gi kommunen inntekter ved at hele deponiområdet frigjøres for ny utbygging. Hun er skuffet over at denne muligheten ikke er utredet av rådmannen.

– Man må se på mulighet for å fjerne søppelet i hvert fall på deler av området, sier hun.