Hopp til innhold

Arbeiderpartiet sier foreløpig nei til Fornebubanen - også SV er kritisk

Oslo Ap vil skrote Fornebubanen hvis ikke Viken betaler en større del av kaka. SV har gjort et lignende vedtak.

Byggegropen til Fornebubanen

KRATER: På Fornebu har byggingen av banen vært i gang siden 2020. Å stoppe nå vil koste flere milliarder kroner.

Foto: Artur do Carmo / NRK

Kravene ble presentert på en pressekonferanse klokka 21.

– Vi blir bedt om å bruke svært mye av pengene fellesskapet har tilgjengelig på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, innledet byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Derfor kan vi ikke støtte bygging av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris. Oslo bærer for mye av det økonomiske ansvaret.

– Det økonomiske ansvaret må fordeles mer rettferdig, fortsatte Johansen.

raymond Johansen og Andreas Halse

ULTIMATUM: Aps byrådsleder Raymond Johansen og gruppeleder Andreas Halse krever at Viken tar større ansvar hvis banen ikke skal skrinlegges.

Foto: Annika Byrde / NTB

Kravliste

Oslo Ap presenterte en kravliste på seks punkter:

  • Viken må ta en klart større eierandel av Fornebubanen. Det betyr at mer av Vikens andel av bompengene må gå til Fornebubanen på bekostning av andre tiltak utenfor Oslo.
  • Utbyggere må bidra mer. Grunneierbidraget må opp.
  • Grunneierbidrag fra Fornebu må også brukes i Oslo.
  • Viken må ta et større ansvar for framtidige kostnadsøkninger.
  • Bærum må tillate mer boligbygging på Fornebu for å skaffe mer penger fra utbyggere og øke passasjergrunnlaget for banen.
  • Majorstua stasjon må bygges om innenfor Oslopakke 3 for å sikre flere avganger på T-banen også i Groruddalen.

SV støtter kravene overfor Viken, men er ikke like klare på at de vil sette foten ned hvis kravene ikke innfris.

Begge partier peker på at de store kostnadssprekkene gjør at andre viktige kollektivprosjekter for Oslo og regionen blir satt på vent i mange år.

SV er tydelige på at også staten må betale mer. Og understreker:

Videre er det sterkt kritikkverdig at utvidelsen av E18 Vestkorridoren ser ut til å bli gjennomført, høye kostnader og store miljøkonsekvenser til tross, sier gruppeleder Ola Wolff Elvevold.

Viken: – Krevende

Viken fylke er kritisk til kravene.

BETYR STOPP: Fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap).

FÅR KRAV: Fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er krevende at Oslo Arbeiderparti nå kommer med nye krav til en avtale de selv har vært med på å fremforhandle.

Det sier fylkesråd for finans, Edvin Søvik.

– Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet.

– Vi ønsker fortsatt å komme fram til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i hovedstadsområdet og kutt i klimagassutslipp, sier Søvik.

Han understreker likevel at det ikke er et et alternativ å reforhandle hovedlinjene i bompengepakken Oslopakke 3 nå.

– Vi trenger nå litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, sier Søvik.

MDG diplomatisk

Det tredje byrådspartiet MDG har tatt et klart standpunkt for Fornebubanen. Det har vært spekulert i hvilke konsekvenser en splittelse mellom partiene vil få for byrådssamarbeidet.

Eivind Trædal, MDG

FORSTÅR KRAVENE: MDGs gruppeleder i Oslo bystyre, Eivind Trædal.

Foto: NRK

Gruppeleder Eivind Trædal (MDG) velger å være diplomatisk.

– Jeg syns det er konstruktivt at Arbeiderpartiet anerkjenner at dette er et viktig prosjekt. Både de og SV har løftet noen ganske forståelige ønsker til Viken som går til kjernen av diskusjonen, nemlig hvordan kostnadene skal fordeles i framida.

Nå må byrådspartiene sette seg ned med hverandre og Viken og avklare veien videre, sier Trædal.

Tre millioner pr. meter

Den siste milliardsprekken har gitt flere partier kalde føtter. Prisen for åtte kilometer T-bane mellom Majorstua i Oslo og Fornebu i Bærum er oppe i 26,4 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet, Folkets parti FNB (tidligere Bompengepartiet) og Senterpartiet har alle sagt at de vil skrote banen.

Danny Chaudhry, uavhengig bystyrerepresentant i Oslo

USIKKER: Danny Chaudhry, som brøt med FNB like etter valget i 2019, har ennå ikke bestemt seg om Fornebubanen.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

MDG, Høyre, Venstre og KrF vil fortsatt bygge banen. De trenger én stemme i Oslo bystyre for å ha flertall.

En joker i spillet om banen er Danny Chaudhry. Utbryteren fra Bompengepartiet sier til Avisa Oslo mandag ettermiddag at han faktisk ikke har bestemt seg.

– Foreløpig er jeg litt usikker. Jeg må lese alt og tenke litt over det, sier Chaudhry.

Rødt sier nei

I ettermiddag fulgte Rødt etter. Partiet peker på at finansiering fortsatt er høyst usikker og at milliardsprekken som nå er kjent trolig ikke er den siste.

Rødt Oslo er ikke prinsipielt mot Fornebubanen, men har alltid prioritert andre prosjekter. Det sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

De trekker blant annet fram T-bane til Romerike, ny Majorstua stasjon og ny sentrumstunnel for T-banen.

Eivor Evenrud på Rødts pressekonferanse om mistillit mot Lan Marie Berg.

NEI TIL FORNEBUBANEN: Rødt og gruppeleder Eivor Evenrud.

Foto: Anders Fehn / NRK

På veisiden vil partiet bygge ned Trondheimsveien i Groruddalen, legge lokk over E6 i Groruddalen og lage miljøtunnel på Manglerud.

- Hadde det vært opp til oss, hadde vi også skrota ny E18 og bygd kollektiv. Vi håper staten til slutt også ser at det er det klokeste valget nå, sier gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud.

ÅTTE KILOMETER: Prisen på Fornebubanen inkludert stasjoner har passert tre millioner kroner pr. meter.

Bomprisen øker

Det som har sendt også Ap og SV i tenkeboksen, er blant annet frykten for at Fornebubanen blir så dyr at andre viktige kollektivtiltak i Oslo-området må vike.

Fornebubanen er det største og dyreste prosjektet i den store samferdselspakken for Oslo-området, Oslopakke 3. Bompengene alle som kjører bil i Oslo eller inn til byen betaler, går til å finansiere pakken.

Oslo, Viken og staten ble i april enige om å skru opp bomtakstene med om lag 40 prosent i snitt. Mye av bompengeøkningen går til å betale nettopp Fornebubanen.

Les også Bilister kan spare tusener på at Fornebubanen blir skrinlagt

Bomstasjon Skøyen