Hopp til innhold

Politiet: – Oslo er ikke en like trygg by for alle

Flere av de pågrepne etter høstens skytinger i Oslo er kjente kriminelle som tidligere har hatt med våpen å gjøre. Politiet innrømmer at det er mer krevende enn før å følge med på de kriminelle miljøene.

Person skutt på Brynseng

En mann i begynnelsen av 20-årene ble skutt ved Brynseng T-banestasjon 30. august 2021. Ifølge politiet er det en relasjon mellom siktede og fornærmede.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

En mann i begynnelsen av 20-årene ble skutt ved Brynseng T-banestasjon 30. august 2021. Ifølge politiet er det en relasjon mellom siktede og fornærmede.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

I forbindelse med høstens mange skyteepisoder på gaten i hovedstaden, er politiinspektør Grete Lien Metlid gjentatte ganger blitt sitert på at Oslo er en trygg by.

Selv om dette gjelder for de aller fleste, finnes det unntak.

– Hvis du er involvert i kriminalitet og knyttet til konflikter eller er en konfliktsøkende person og lett tyr til vold, så er det klart at da er det ikke trygt, sier Metlid.

Hun leder Felles enhet for etterforskning og etterretning (FEE) i Oslo politidistrikt.

Flere av de pågrepne etter høstens seks skytinger er kjenninger av politiet.

En person er drept. Sju er skadet.

Politiet ser ingen sammenheng mellom hendelsene.

– Vi ser at det kan spenne fra rus og psykiatri til personkonflikt. I noen saker mener vi også at det kan være knyttet til kriminelle miljø, sier Grete Lien Metlid.

Siden sakene fremdeles er under etterforskning, er det for tidlig for politiet å konkludere med hva som kan ha vært motiv.

I enkelte miljøer mener politiet det er et høyt spenningsnivå nå. Derfor har Oslo politidistrikt styrket den samlede innsatsen for å forebygge flere hendelser.

Mange typer konflikter

Flere av hendelsene denne høsten kan være utløst av konflikter mellom kriminelle miljøer eller personer med tilknytning til slike miljøer.

Vika ved Oslo konserthus.

2. oktober 2021 ble en mann funnet med skuddskader ved parkeringshuset ved Oslo konserthus i Vika i Oslo. Politiet antar at saken kan være knyttet til konflikt.

Foto: Torstein Bøe

2. oktober 2021 ble en mann funnet med skuddskader ved parkeringshuset ved Oslo konserthus i Vika i Oslo. Politiet antar at saken kan være knyttet til konflikt.

Foto: Torstein Bøe

Bakgrunner for konflikter i kriminelle miljøer kan være mange, ifølge politiet.

Alt fra personkonflikter som har oppstått på byen, knyttet til sjalusi, til større konflikter som handler om narkotika.

– Man har konflikter om hvem som selger i hvilke områder. Det kan være konflikter hvor man skylder penger.

Det kan også være konflikter innad i de kriminelle miljøene. Kamp om posisjoner.

Politiet kan nå ikke se at det har vært kamp om narkotikamarkeder i noen av høstens saker.

God oversikt

Oslo-politiet mener de generelt har god oversikt over hva som skjer i kriminelle miljøer i hovedstaden.

Grete Lien Metlid

Politiinspektør Grete Lien Metlid er leder for etterforskning og etterretning (FEE) i Oslo politidistrikt.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi har god etterretning. Vi ligger tett på de kriminelle miljøene i Oslo.

Til enhver tid er det konkrete miljøer og konflikter som politiet følger særlig nøye med på.

Egne politifolk jobber utelukkende mot disse miljøene. Har kontakt med dem. Snakker med dem.

Politiet jobber året rundt med å følge med på konflikter i kriminelle miljøer for å kunne forebygge voldshendelser. I høst har innsatsen vært intensivert.

En viktig del av arbeidet er å være synlig til stede i områder der det kan oppstå problemer. Både for å skape trygghet for beboerne i området, og for å roe ned enkeltpersoner eller miljøer.

For å dempe konflikter og avverge hevnoppgjør prioritet også politiet etterforskning av saker der sentrale personer i miljøene tidligere har vært involvert.

På denne måten kan de oppklares raskt og personer havne i varetekt eller dømmes til fengsel.

Politiet jobber også i det skjulte for å identifisere våpen i disse miljøene.

– Gjerne knyttet til aktive konflikter sånn at vi både får roet selve konflikten ved at de forstår at politiet er tett på, men også sørger for at våpenet blir tatt ut.

Ekstra krevende

For noen år siden var Oslo-politiets fokus først og fremst rettet mot kriminelle gjenger. Synlige, etablerte miljøer. I dag er det et fåtall av disse.

Nå er det mer vanlig med yngre og løsere kriminelle nettverk.

– Dette er ikke veldig faste miljøer som holder sammen hele tiden. Det er mer flyktige miljøer og nettverk. Det kan oppstå interne konflikter og det kan oppstå nye forbindelser.

De som står sammen den ene dagen, kan være fiender den neste.

Det gjør det også ekstra krevende for politiet å følge med på.

Oslo-politiet jobber hele tiden med å forstå om det er noen endringer der ute. De har en spesiell bekymring.

– Vi er særlig bekymret for unge aktører knyttet til kriminalitet og kriminelle miljøer som lett tyr til vold, og der vi ser at det raskt kan eskalere.

To saker med ekstra høy prioritet

To av høstens skytinger har fortsatt høyeste prioritet i Oslo-politiet.

Drapet på Lofsrud og skytingen på Trosterud.

Politiinspektøren begrunner hvorfor:

– Trosterud fordi det er en uløst sak hvor det er skutt i det offentlige rom. Og hvor vi ikke vet hva som er motivet og bakenforliggende.

Dagen etter drapet på en 20-åring ved Lofsrud skole på Mortensrud, var det lagt ned blomster og lys på åstedet.

Dagen etter drapet på en 20-åring ved Lofsrud skole på Mortensrud var det lagt ned blomster og lys på åstedet.

Foto: Trond R. Teigen / NTB

Dagen etter drapet på en 20-åring ved Lofsrud skole på Mortensrud var det lagt ned blomster og lys på åstedet.

Foto: Trond R. Teigen / NTB

– Lofsrud fordi det er skutt og drept en ung gutt. Vi jobber med høy intensitet for å oppklare saken, sier Metlid.

Å oppklare slike saker kan ifølge politiet også forhindre at eventuelle konflikter eskalerer.

Grete Lien Metlid har godt håp om å løse saken der to unge menn ble skutt på Trosterud.

Hovedregelen er at Oslo-politiet oppklarer denne typen saker.

Hennes budskap er klart.

Skyter du i Oslo, blir du tatt.