Hopp til innhold

Oslos sykehjem må kutte

Tross valgløfter om å styrke eldreomsorgen, frykter sykehjem i Oslo lavere bemanning og dårligere tilbud neste år. Sykehjemsetaten må kutte 50 millioner kroner.

Sofienberg Sykehjem

FRYKTER KUTT: Kirkens Bymisjon som driver Sofienbergsenteret, frykter at Takayoki Kawai og de andre beboerne kan få et dårligere tilbud til neste år.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Johannes Heggland - assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon

Assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland, er bekymret for at kvaliteten i eldreomsorgen.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Kuttene vil både ramme sykehjemmene som Oslo kommune selv driver og sykehjemmene som kommersielle selskaper og ideelle organisasjoner driver på kontrakt med kommunen.

– Bemanningen er for lav i utgangspunktet, og derfor er det kritisk å redusere bemanningen ytterligere, sier assisterende generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Johannes Heggland.

Etter at det gamle byrådet la fram sitt opprinnelige budsjettforslag i september, har Sykehjemsetaten jobbet med å finne ut hvor store nedskjæringer det er snakk om.

– Vi er veldig overrasket over kuttene, for dette er på tvers av alle signaler om kvalitetsøkning i eldreomsorgen, sier Heggland.

Krav om effektivisering

I en e-post til NRK skriver direktør for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten, Henrik Mevold, at budsjettforslaget i utgangspunktet betyr en nullvekst, men at økte kostnader knyttet til IKT-satsing og krav om effektivisering fører til et innsparingsbehov.

– Etaten har også fått krav om effektivisering i de foregående årene, men for å ikke kutte i bemanningen på de kommunale sykehjemmene disse årene, ble det valgt å bruke av tidligere års mindreforbruk.

– Etaten har ikke midler til å fortsette med dette i 2016. Detaljene rundt hvor stort endringsbehovet blir, må vi komme tilbake til etter at bystyret har behandlet budsjettet i morgen, skriver Mevold.

NRK kjenner imidlertid til at Sykehjemsetaten opererer med et kuttbehov for neste år på om lag 50 millioner kroner. Vi får også bekreftet at det meste av kuttet må tas ved å kutte i bemanningen.

Kuttforslaget behandles onsdag

Etaten har tidligere beregnet at det trengs 200 millioner kroner ekstra for å komme opp på samme sykehjemsbemanning som sammenlignbare kommuner.

Inga Marte Thorkildsen

Eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) sier at det ikke skal kuttes i bemanningen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg vil understreke at vi har gått i dialog med Sykehjemsetaten for å se på hvilke muligheter vi har for å klare disse omstillingskravene på en måte som sikrer at Oslos befolkning ikke blir skadelidende, sier eldrebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Det nye byrådet har lagt inn mer penger til flere ansatte i hjemmetjenesten, men ikke ved sykehjemmene.

Budsjettet skal behandles av bystyret i morgen. Likevel mener byråden at antallet ansatte ikke skal kuttes.

– Vi skal ikke kutte i bemanningen. Det er veldig viktig for meg å få sagt det. Vi ser på hvilke alternativer som finnes. Det kan blant annet være at man går inn og stenger en avdeling på et sykehjem som uansett står tom og som ikke er i bruk, sier Thorkildsen.

De private og ideelle sykehjemmene er allerede innkalt til møte rett over nyttår der temaet er reforhandling av kontraktene og omfanget av bemanningen.