Hopp til innhold

Oslo kommune slipper straff for over 250.000 brudd på arbeidsmiljøloven

Kommunen har selv dokumentert tusenvis av grove lovbrudd. Men politiet har bestemt seg for å la det passere.

Oslo rådhus

OSLO RÅDHUS: Oslo kommune får gebyr fra Arbeidstilsynet, men ingen reaksjon fra politiet, for bruddene på arbeidsmiljøloven.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

OSLO RÅDHUS: Oslo kommune får gebyr fra Arbeidstilsynet, men ingen reaksjon fra politiet, for bruddene på arbeidsmiljøloven.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Politiet har etter en helhetsvurdering besluttet ikke å etterforske overtidsbruken i Oslo kommune, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen i Oslo politidistrikt.

Ole Rasmus Knudsen

Ole Rasmus Knudsen, politiinspektør ved påtaleavsnittet Finans og spesiallovgivning

Foto: Peder Bergholt / NRK

Det betyr at politiet ikke vil etterforske de mange tusen lovbruddene Oslo kommune selv har dokumentert.

Den knusende rapporten fant i alt over 250.000 brudd. Av disse ble 32.000 vurdert som «alvorlige». Årsaken er at bruddene kunne ikke vært unngått, selv med avtaler om unntak med tillitsvalgte.

Kommunens rapport mente de alvorlige lovbruddene var en fare for helse, miljø og sikkerhet.

Får 500.000 i bot

Arbeidstilsynet åpnet sak mot kommunen etter NRKs avsløring av omfattende lovbrudd.

Nå har de vedtatt å gi kommunen en bot på 500.000 kroner for å ha brutt loven.

Tilsynet gjorde stikkprøver og timelistene til 68 ansatte ble kontrollert. Der fant de rundt 200 brudd på arbeidsmiljøloven.

Nå vil politiet la resten av kommunens alvorlige lovbrudd passere.

– Arbeidstilsynets reaksjon og det faktum at de har valgt ikke å anmelde, gjør det etter politiets oppfatning forsvarlig å ikke starte etterforskning, sier Knudsen.

– Videre er det lagt vekt på at det fremstår som gjennomgående i rapportene at selv om bruddene er mange, så kunne de fleste vært unngått med enkle grep og dermed vært lovlige, utdyper han.

Mener saken bør etterforskes

Politiets begrunnelse vekker sterke reaksjoner blant eksperter på arbeidsmiljøloven.

– Politiets beslutning hviler tungt på en forutsetning om at Arbeidstilsynet har undersøkt saken og gitt en rimelig reaksjon. I og med at Arbeidstilsynet kun har sett på en brøkdel av bruddene, fremstår det som litt tynt, sier arbeidsrettsadvokat Mari Verling.

Mari Verling, advokat Kvale advokatfirma

Advokat Mari Verling, spesialist på arbeidsrett.

Foto: Kvale advokatfirma

Hun mener at saken ikke kan stoppe med Oslo-politiets vurdering.

– Statsadvokaten kan med fordel vurdere å beordre etterforsking av denne saken.

Hun får støtte av advokat Preben Mo.

Advokat Preben H. Mo

Preben Mo, advokat og spesialist på arbeidsrett.

Foto: PRIVAT

– Oslo kommune mener selv å ha avdekket 32.000 grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Det er et antall som ligger skyhøyt over det Arbeidstilsynet har lagt til grunn for sitt gebyr. I lys av dette fremstår politiets begrunnelse for henleggelse som underlig.

Mari Verling frykter signaleffekten etter politiets beslutning.

– Jeg tenker at beslutningen lett vil bli oppfattet som forskjellsbehandling. Noen vil helt sikker spørre seg om resultatet ville blitt det samme dersom det var snakk om brudd av samme omfang i en privat virksomhet.

Peker på Veireno-dommen

For et drøyt år siden fikk Jonny Enger Norgeshistoriens strengeste straff for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Han ble dømt til fengsel for rundt tusen brudd på arbeidsmiljøloven. Dette skjedde mens selskapet hans, Veireno, tømte søppel på oppdrag fra Oslo kommune.

Saken gikk helt til Høyesterett.

– Høyesteretts dom mot Enger viser en utvikling der domstolene ser stadig mer alvorlig på brudd på arbeidstidsbestemmelsene. I det lyset er det vanskelig å forstå hvorfor Oslo politidistrikt ikke åpner etterforskning og følger opp rettsutviklingen, sier advokat Mo.

Også han heller mot at statsadvokaten bør gå inn i saken.

– Saken synes å være såpass spesiell at det bør være god grunn for statsadvokaten å se på den.

Enger: – Helt utrolig

Jonny Enger, som ble dømt i Høyesterett, er oppgitt.

– Det virker jo helt utrolig at politiet ikke gjør noe med en sak hvor kommunen har så mange brudd. Mens de hadde en umiddelbar reaksjon mot oss, sier han.

John Christian Elden og Jonny Enger.

Advokat John Christian Elden og hans klient Jonny Enger, tidligere direktør i Veireno.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Også Engers advokat, John Christian Elden, reagerer på politiets beslutning.

– Det er et brudd på prinsippet om likhet for loven, sier han.

Elden tar for gitt at politiet bør vurdere saken på nytt.

– Ut fra hva Høyesterett kom til i Engers sak, ville de ansvarlige lederne i kommunen antagelig fått en høy, ubetinget fengselsstraff, hvis denne saken hadde blitt fremmet for retten.

Han viser til Riksadvokatens rundskriv for 2020. Her slås det fast at i arbeidslivskriminalitet skal spørsmålet om reaksjon vurderes «særlig grundig».

NRK har fremlagt for politiet kritikken fra advokatene og Enger.

– Politiet må tåle å få kritikk. Og det er bra med kritikk. Sånn skal det være. Etter min vurdering står vi godt i begrunnelsen vår for ikke å åpne etterforskning, sier Knudsen i Oslo politidistrikt.

Byråd Einar Wilhelmsen (MDG) er ansvarlig for kommunen som arbeidsgiver.

– Jeg har ingen kommentar til hva politi og påtalemyndighet bør gjøre eller ikke gjøre i denne saken. Vi tar bruddene på arbeidstid i kommunens virksomheter på alvor. Vi har tro på at iverksatte tiltak fungerer og at antallet brudd går nedover, sier han.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen under høring om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) under høringen om brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune, i Oslo Rådhus høsten 2020.

Foto: Vegar Erstad / NRK