Hopp til innhold

Ti grunner til at Oslo bystyre slakter sykehusplanene

Oslo bystyre sa onsdag nei til statens sykehusplaner. Her er de viktigste grunnene.

Nye Aker sykehus sett fra lufta

AKER: Bystyret er særlig kritisk til at rusbehandling og psykiatri skal samles rett ved trafikkmaskinen Sinsenkrysset.

Illustrasjon: Team Aker

– Manglende respekt, tordnet Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) mot regjeringen fra bystyrets talerstol.

Oslo degradert

Hvis Oslo-politikerne hadde fått bestemme, ville Ullevål sykehus aldri blitt nedlagt.

Det nye, store sykehuset på Gaustad ville aldri blitt bygd. Det skal kobles sammen med dagens Rikshospital.

Og det planlagte sykehuset på Aker ville sett ganske annerledes ut.

Men det er ikke lenger Oslo som bestemmer. Regjeringen valgte å tvinge de nye sykehusene gjennom som en statlig plan.

Dermed er kommunen degradert til høringsinstans.

I sitt høringssvar slakter bystyret planene.

Det ble vedtatt med 32 mot 27 stemmer onsdag kveld. Det vil si alle partier unntatt Arbeiderpartiet og Høyre.

Folkeaksjonen Redd Ullevål demonstrerer i Borggården foran bystyremøte om nye Gaustad og nye Aker.

MARKERING: Aksjonister som vil bevare Ullevål var på plass i borggården før dagens bystyremøte.

Foto: Olav Juven / NRK

Dette er noe av kritikken:

1. Ullevål legges ned

Oslo bystyre vil bevare og utvide UIlevål sykehus i stedet for å bygge på Gaustad. Det blir mye billigere, påpeker de.

De mener at behovet for sykehuskapasitet i framtida er undervurdert. Uten Ullevål blir kapasiteten for liten selv med to nye, store sykehus, frykter de.

2. For store og dominerende

«For stort sykehus på en for liten tomt». Det har blitt sagt om nye Gaustad lenge. «Gigantomani» og «galimatias» er ord Oslo-politikere har brukt.

Det samme kritikken har etter hvert også blitt rettet mot Aker.

– Her forsøker man å presse veldig mye ting inn på veldig små tomter. Det går på bekostning av både natur, kulturminner og nærmiljø, sa byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen til NRK i august.

Nye Rikshospitalet på Gaustad

NYE GAUSTAD: Det nye, store Rikshospitalet har krympet noe siden planleggingen startet, men blir fortsatt for dominerende, mener bystyret.

Foto: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

3. Dårlig for psykiatrien

All rus og psykiatri ved Oslo universitetssykehus skal samles på Aker, rett nord for Sinsenkrysset.

– Støy- og luftforholdene og utearealene på Aker gjør tomten dårlig egnet for psykiatri- og rusbehandling, ifølge dagens vedtak.

4. Svekket fødselsomsorg

Argumentet her er at Aker vil få en av landets største fødeavdelinger, men uten en fullverdig nyfødtintensiv. Den skal ligge på Rikshospitalet.

Flertallet peker på rushtrafikken på Ring 3.

– Oslo kommune er bekymret for de negative konsekvensene av at sårbare og svært syke nyfødte skal fraktes i ambulanse mellom Aker og Gaustad.

5. Fagmiljøer splittes

Flertallet uttrykker bekymring for at fagmiljøer som i dag er samlet på Ullevål splittes mellom Aker og Gaustad.

– Oslo kommune er særlig bekymret for hva dette vil gjøre med beredskapen ved store akuttsituasjoner slik som terror, omfattende ulykker eller komplekse skader, heter det.

Ullevål sykehus fra lufta

ULLEVÅL: Oslo kommune vil ha omkamp om nedleggelsen av Ullevål sykehus.

Foto: Espen Willander, David Haugen / NRK Luftfoto

6. Usikkert for Groruddalen

Oslo kommune er for nytt sykehus på Aker, men krever at det blir lokalsykehus for alle fire bydeler i Groruddalen i første byggetrinn.

Ifølge Helse Sør-Øst må Grorud og Stovner vente til andre etappe, tidligst i 2036. Bystyret frykter at den aldri vil komme.

7. Sykehusene blir for dyre

Første byggetrinn ved Aker og Gaustad er beregnet å koste 42 milliarder kroner. Flertallet viser til at Helse Sør-Øst vil utsette en rekke av sine andre prosjekter på grunn av økte byggekostnader.

De tror det vil ramme byggetrinn to på Aker.

Les også Tillitsvalgte slår alarm: – Ikke penger til å bygge nye Oslo-sykehus

Erik Høiskar og Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen, på Ullevål sykehus.

8. Dårlige trafikkløsninger

Oslo kommune mener at kollektivdekningen av nye Aker blir altfor dårlig. For å unngå trafikkaos krever de trikk i Trondheimsveien frem til nye Aker.

På Aker åpner dessuten ny storbylegevakt neste år.

9. Negativt for gamle Gaustad

– Forslaget svekker det fredede Gaustad sykehus sin sammenheng med landskapet, ifølge bystyret. Også Riksantikvaren har protestert mot bygging i parken mot gamle Gaustad.

I valget mellom to «onder» foretrekker Oslo-politikerne å bygge i høyden fremfor at sykehuset «tyter ut» i bredden.

Rikshospitalet med detalj fra Gaustad sykehus foran

GAMLE GAUSTAD: Mange frykter at det nye sykehuset vil skygge for den gamle, fredede.

Foto: Olav Juven / NRK

10. Oslo kommune blir overkjørt

At staten vil tvinge planene gjennom mot Oslo kommunes vilje er en overkjøring av lokaldemokratiet, mener Oslo bystyre.

Ordfører Marianne Borgen (SV) sa i debatten at hun var opprørt over regjeringen.

Marianne Borgen på sykehusdemo

OPPRØRT: Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) klinte til mot regjeringens overkjøring. Her fra en tidligere sykehus-demonstrasjon.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– De setter det folkevalgte demokratiet ut av spill i en så viktig sak for byens befolkning.

– Regjeringen viser manglende respekt for innbyggerne i denne byen, for Oslos fagetater, fagforeningene ved OUS og en rekke andre organisasjoner.

– Dette er ganske så oppsiktsvekkende og ganske så uakseptabelt, raste Borgen.

Høyre og Ap

Høyre støtter planene langt på vei. Arbeiderpartiet ligger et sted imellom. Partiet vil bygge nytt storsykehus på Gaustad, men vil også ha fortsatt drift på Ullevål.

Ellers blir kapasiteten for dårlig, ifølge partiet.

– Helse Sør-Øst har stått for utbygging av mange sykehus på Østlandet som allerede ved åpningen har vist seg å være for små, sa Jon Reidar Øyan (Ap).

Avviser omkamp

Så til det store spørsmålet. Har det Oslo kommune måtte mene noe å si? Helsedepartementet svarer slik:

Når alle høringsinnspillene er mottatt vil Helse- og omsorgsdepartementet, i dialog med Helse Sør-Øst, oppsummere høringsuttalelsene og vurdere hvordan disse bør innarbeides i planen.

Det skriver statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i en e-post til NRK.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

ENDRER INGENTING: At flertallet i bystyret er et annet etter kommunevalget endrer ikke utvalget, sier Karl Kristian Bekeng i Helsedepartementet.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

Bekeng gjør det samtidig klart at alle forsøk på omkamp om sykehusstrukturen er til ingen nytte. Han minner om at Oslo støttet planene både i 2016 og 2018.

Flertallet i Oslo bystyre har imidlertid endret oppfatning etter forrige kommunevalg, og er nå motstander av prosjektet.

Det endrer ikke utfallet, fastslår han.

Han sier videre at Oslo universitetssykehus har de eldste og dårligste byggene i landet. Planene vil gi økt kapasitet, og det i moderne bygg, ifølge Karl Kristian Bekeng.