Hopp til innhold

Tillitsvalgte slår alarm: – Ikke penger til å bygge nye Oslo-sykehus

Planen for hvordan nye sykehus på Aker og Gaustad skal finansieres er ikke realistisk, mener de tillitsvalgte. Nå har de skrevet bekymringsnotat til styret.

Erik Høiskar og Anne Marit Wang Førland, Legeforeningen, på Ullevål sykehus.

SLÅR ALARM: Erik Høiskar og Anne Marit Wang Førland er legetillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Olav Juven / NRK

Konsekvensen kan både bli dårligere sykehus i Oslo og at andre nye sykehus på Sør- og Østlandet blir utsatt, sier legetillitsvalgte til NRK.

Nye sykehus på Gaustad og Aker skal erstatte Ullevål sykehus. Prislappen er oppe i 42 milliarder kroner.

Og det er bare første etappe.

For å betale de nye sykehusbyggene må Oslo universitetssykehus (OUS) spare milliardbeløp på driften.

– Vi tror ikke det lar seg gjøre, sier Anne Marit Wang Førland. Hun er foretakstillitsvalgt for Legeforeningen ved Oslo universitetssykehus.

Nye Rikshospitalet på Gaustad, hovedinngang.

NYE GAUSTAD: Prislapp 20,4 milliarder kroner, ifølge økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus.

Illustrasjon: Prosjekteringsgruppen Nye Rikshospitalet

«Særdeles høy risiko»

Sammen med ti andre fagforeninger slår Legeforeningen alarm om «særdeles høy risiko» i de omstridte prosjektene.

Tillitsvalgte vil uttrykke sterk bekymring for den alvorlige situasjonen sykehuset nå er i.

Bekymringsmelding fra foretakstillitsvalgte ved OUS

Disse foreningene har signert bekymringsmeldingen:

 • Fagforbundet
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Legeforeningen
 • NITO
 • Norsk Radiografforbund
 • Psykologforeningen
 • Forskerforbundet
 • Norsk Ergoterapeutforbund
 • Utdanningsforbundet
 • Fellesorganisasjonen
 • Jordmorforeningen

Skal levere gevinst

Logikken bak sparekravet er denne: Nye sykehus er mer effektive enn gamle sykehus. Ergo kan de drive billigere.

Og etter at nye og mer moderne sykehus står ferdig i 2031, skal de årlig drive 1,5 milliarder kroner billigere enn de gamle.

Denne gevinsten er en vesentlig del av nedbetalingen av de sykehusene.

Klinikkene melder at de bare er i stand til å spare 1,2 milliarder kroner.

Det går fram av en statusrapport som sykehusledelsen ga de tillitsvalgte i juni.

Mangler 300 millioner

Altså mangler 300 millioner årlig, påpeker foreningene i notatet.

– Å effektivisere i den størrelsesorden som er skissert er helt urealistisk, sier Anne Marit Wang Førland i Legeforeningen.

– Hva skjer hvis man likevel bare kjører på med prosjektene?

– Det vil gå utover pasientbehandlingen. Man må redusere på bemanning, sier hun.

Nye Aker sykehus sett fra lufta

NYE AKER: Priskapp 21,9 milliarder kroner, ifølge økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus.

Illustrasjon: Team Aker

– Mye utelatt

Og det stopper ikke der.

Fagforeningene peker på at flere ting mangler i planene. Kjøkken på sykehusene er bare én.

– I planene som nå foreligger er altså en rekke betydelige kostnadselementer utelatt, skriver de.

Heller ikke økte byggepriser er regnet inn i stor nok grad, mener de.

– Det er stor usikkerhet knyttet til byggevarekostnader, sier Anne Marit Wang Førland.

– Hvilke konklusjoner bør OUS, Helse Sør-Øst og regjeringen trekke av det?

– De må se på planene for de nye byggene, se om det finnes andre muligheter som er mindre kostnadskrevende. Bygge trinnvis, ikke rive nye lokaler og fullt brukbare bygg, sier hun.

Les også Ut mot egen regjering: – Oppleves som overkjøring

Raymond Johansen

– Vil ramme andre sykehus

Ifølge Legeforeningen styrker den økonomiske situasjonen argumentene for å bevare Ullevål.

– Det vil sette alle sykehusene i Helse Sør-Øst i en veldig vanskelig situasjon, advarer Christian Grimsgaard.

Han er legenes fremste tillitsvalgte i den store helseregionen.

Christian Grimsgaard

VIL BEVARE ULLEVÅL: Legetillitsvalgt Christian Grimsgaard mener det er helt opplagt at Ullevål sykehus ikke kan legges ned.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff / Legeforeningen

Ifølge Grimsgaard er det «helt opplagt» at man bør bevare Ullevål og ikke sette i gang de store byggeprosjektene.

– Hvis økonomien utvikler seg noe i retning av det som er vanlig, vil det jo mangle mer enn 10 milliarder i prosjektet, tror han.

– Hvilke andre sykehus er det da som er i fare?

– Sykehuset Innlandet (nytt Mjøssykehus, jour. anm.) er det største prosjektet. Det er allerede blitt utsatt med et år.

– Det gjelder utbyggingsprosjekter på Sørlandet, Ahus, Østfold. Egentlig hele helseregionen vår, sier Christian Grimsgaard.

Vil kunne spare mer

Sjefen for Oslo-sykehusene gir fagforeningene rett i at det mangler 300 millioner kroner i året slik det ser ut i dag.

Bjørn Atle Bjørnbeth, administrerende direktør Oslo universitetssukehus (OUS).

IKKE BEKYMRET: Bjørn Atle Bjørnbeth, adm. direktør ved Oslo Universitetssykehus.

Foto: Olav Juven

– Det stemmer, sier adm. direktør ved OUS, Bjørn Atle Bjørnbeth.

Han er likevel ikke bekymret. Han tror det vil skje mye innen medisin og teknokologi som gjør det mulig å spare mer.

– Jeg er ganske sikker på at det vi kommer til å drifte av tjenester i 2031, er helt annerledes på en måte vi i dag ikke overskuer.

– Jeg er sikker på at vi kommer til å oppleve ting som koster mer penger, som vil skape utfordringer på det området.

– Men jeg er også veldig sikker på at det er områder hvor vi kommer til å kunne kutte utgifter på en måte vi ikke overskuer, sier Bjørnbeth.

OUS-direktøren er heller ikke veldig uroet over de høye byggekostadene vi ser i dag. Bjørn Atle Bjørneth viser til at de store anskaffelse ligger et stykke fram i tid, og at mye kan ha endret seg innen den tid.

Ullevål sykehus fra lufta

STRIDENS KJERNE: Regjeringen og helsebyråkratene vil legge ned Ullevål sykehus.

Foto: Espen Willander, David Haugen / NRK Luftfoto